Företag
Här jämför vi bolagens standarderbjudande och deras bästa erbjudande. För att teckna försäkring i Tre Kronor måste du vara bankkund i Swedbank eller i en Sparbank.
Konsumenternas-poäng Totalpoäng
Totalpoängen är vårt helhetsbetyg på försäkringen och ett sammanvägt resultat av de delar som ingår.
Konsumenternas-poäng Totalpoäng
Totalpoängen är vårt helhetsbetyg på försäkringen och ett sammanvägt resultat av de delar som ingår.
Konsumenternas-poäng Totalpoäng
Totalpoängen är vårt helhetsbetyg på försäkringen och ett sammanvägt resultat av de delar som ingår.
Trafik
Trafikförsäkring krävs enligt lag och ersätter alla person- och sakskador som bilen orsakat, men inte skador på din egen bil. Krishjälp och trafikolycksfall kan ge ersättning utöver trafikförsäkringen. Utgör 20 % av totalpoängen för helförsäkring.
Stöld och
glas
Stöldförsäkringen ersätter skador genom stöld eller tillgrepp. Glasförsäkringen ersätter skador på vind-, sido- och bakruta. Utgör 20 % av totalpoängen för helförsäkring.
Maskin och
brand
Maskinförsäkringen ersätter skador på t ex motor, växellåda och batteri för drivning av el- och hybridbilar. Brandförsäkringen ersätter skador genom brand, åsknedslag och explosion. Utgör 20 % av totalpoängen för helförsäkring.
Räddning,
rättsskydd
allrisk
Räddningsförsäkringen betalar bärgning av fordon och transport av förare och passagerare. Rättsskyddsförsäkringen betalar ombuds- och rättegångskostnader i vissa tvister. Räddning och rättsskydd ingår i alla halv- och helförsäkringar, allrisk och assistans bara i vissa. Utgör 15 % av totalpoängen för helförsäkring.
Vagnskada
Vagnskadeförsäkringen betalar skador på din bil vid trafikolycka, yttre olyckshändelse eller skadegörelse. Utgör 25 % av totalpoängen för helförsäkring.
Aktsam
3,7
3,6
4,3
4,3
4,1
3,6
2,0
4,1
Aktsam med alla tillägg
4,0
3,8
0 (Går ej att teckna)
4,3
4,3
3,9
2,1
4,5
Dina
3,8
3,7
4,3
4,3
3,8
3,8
2,8
4,2
Dina med alla tillägg
4,1
3,9
0 (Går ej att teckna)
4,3
4,0
4,0
3,2
4,5
Folksam
3,9
3,8
4,5
4,5
4,1
3,8
2,2
4,3
Folksam Stor
4,4
4,3
0 (Går ej att teckna)
4,5
4,5
4,5
3,7
4,6
Gjensidige
3,9
3,8
4,3
4,3
4,0
4,0
2,7
4,0
Gjensidige Plus
4,3
4,2
0 (Går ej att teckna)
4,5
4,3
4,3
3,5
4,5
ICA Försäkring
4,1
4,0
4,8
4,8
3,9
3,7
3,6
4,2
ICA Försäkring PLUS
4,4
4,3
0 (Går ej att teckna)
4,8
4,1
4,0
4,1
4,6
If
3,8
3,7
4,3
4,3
4,0
3,7
2,6
4,0
If Stor
4,6
4,5
0 (Går ej att teckna)
4,8
4,6
4,6
3,6
4,9
Länsförsäkringar
3,7
3,6
4,3
4,3
3,9
3,6
2,4
4,0
Länsförsäkringar med alla tillägg
4,1
3,9
0 (Går ej att teckna)
4,3
4,2
3,9
3,1
4,6
Moderna
3,7
3,6
4,3
4,3
3,8
3,8
2,0
4,1
Moderna Large
4,2
4,1
0 (Går ej att teckna)
4,3
4,2
4,2
3,9
4,5
Paydrive
3,9
3,8
4,3
4,3
3,9
4,1
2,8
4,2
Paydrive med alla tillägg
4,2
4,0
0 (Går ej att teckna)
4,3
4,1
4,3
3,3
4,6
Safetown
3,9
3,9
4,6
4,6
3,8
3,6
3,4
4,2
Safetown Superbil
4,3
4,2
0 (Går ej att teckna)
4,8
4,0
4,1
4,0
4,5
Svedea
3,9
3,7
4,3
4,3
4,0
3,9
2,3
4,5
Svedea XL
4,3
4,2
0 (Går ej att teckna)
4,8
4,4
4,3
2,8
4,9
Sveland
3,9
3,9
4,3
4,3
4,2
3,6
3,2
4,0
Sveland Stor
4,6
4,5
0 (Går ej att teckna)
4,7
4,8
4,6
3,8
4,9
Tre Kronor via Swedbank/Sparbankerna Bas
3,8
3,7
4,3
4,3
4,0
4,1
1,7
4,1
Tre Kronor via Swedbank/Sparbankerna Plus
4,3
4,2
0 (Går ej att teckna)
4,3
4,5
4,4
3,1
4,7
Trygg-Hansa
3,9
3,9
4,3
4,3
4,3
3,6
3,2
4,0
Trygg-Hansa Stor
4,6
4,5
0 (Går ej att teckna)
4,7
4,9
4,6
3,8
4,9
Vardia
3,7
3,6
4,3
4,3
3,8
3,8
2,0
4,0
Vardia Stor
4,2
4,1
0 (Går ej att teckna)
4,5
4,2
4,3
3,2
4,5
WaterCircles
3,5
3,3
4,3
4,3
3,6
3,2
1,8
4,0
WaterCircles Superbil
4,0
3,8
0 (Går ej att teckna)
4,8
4,0
3,6
2,7
4,5
Volvia
3,8
3,8
4,3
4,3
4,3
4,0
2,0
4,0
Volvia med alla tillägg
4,2
4,1
0 (Går ej att teckna)
4,6
4,6
4,3
2,7
4,6

Så har vi satt poäng
Poängskalan är 1.0 – 5.0. Vi har valt ut de viktigaste delarna i en bilförsäkring, betygsatt delarna och sammanvägt dem till en totalpoäng.

 

Hämta prisuppgifter

AAANNN
ÅÅÅÅMMDDNNNN
MIL (jämnt 100-tal)  
Välj försäkringsomfattning


Hur bor du?
Nattparkering

Har du orsakat en trafikskada senaste 15 åren?

När du klickar på "Hämta priser" godkänner du att dina uppgifter hanteras och skyddas i enlighet med PUL

 
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå