Företag
Här jämför vi bolagens standarderbjudande och deras bästa erbjudande. För att teckna försäkring i Tre Kronor måste du vara bankkund i Swedbank eller i en Sparbank.
Konsumenternas-poäng Totalpoäng
Totalpoängen är vårt helhetsbetyg på försäkringen och ett sammanvägt resultat av de delar som ingår.
Konsumenternas-poäng Totalpoäng
Totalpoängen är vårt helhetsbetyg på försäkringen och ett sammanvägt resultat av de delar som ingår.
Konsumenternas-poäng Totalpoäng
Totalpoängen är vårt helhetsbetyg på försäkringen och ett sammanvägt resultat av de delar som ingår.
Trafik
Trafikförsäkring krävs enligt lag och ersätter alla person- och sakskador som bilen orsakat, men inte skador på din egen bil. Krishjälp och trafikolycksfall kan ge ersättning utöver trafikförsäkringen. Utgör 20 % av totalpoängen för helförsäkring.
Stöld och
glas
Stöldförsäkringen ersätter skador genom stöld eller tillgrepp. Glasförsäkringen ersätter skador på vind-, sido- och bakruta. Utgör 20 % av totalpoängen för helförsäkring.
Maskin och
brand
Maskinförsäkringen ersätter skador på t ex motor, växellåda och batteri för drivning av el- och hybridbilar. Brandförsäkringen ersätter skador genom brand, åsknedslag och explosion. Utgör 20 % av totalpoängen för helförsäkring.
Räddning,
rättsskydd
allrisk
Räddningsförsäkringen betalar bärgning av fordon och transport av förare och passagerare. Rättsskyddsförsäkringen betalar ombuds- och rättegångskostnader i vissa tvister. Räddning och rättsskydd ingår i alla halv- och helförsäkringar, allrisk och assistans bara i vissa. Utgör 15 % av totalpoängen för helförsäkring.
Vagnskada
Vagnskadeförsäkringen betalar skador på din bil vid trafikolycka, yttre olyckshändelse eller skadegörelse. Utgör 25 % av totalpoängen för helförsäkring.
Aktsam
3,7
3,6
4,3
4,3
4,1
3,6
2,0
4,1
Aktsam med alla tillägg
4,0
3,8
0 (Går ej att teckna)
4,3
4,3
3,9
2,1
4,5
Dina
3,8
3,7
4,3
4,3
3,8
3,8
2,8
4,2
Dina med alla tillägg
4,1
3,9
0 (Går ej att teckna)
4,3
4,0
4,0
3,2
4,5
Folksam
3,9
3,8
4,5
4,5
4,1
3,8
2,2
4,3
Folksam Stor
4,4
4,3
0 (Går ej att teckna)
4,5
4,5
4,5
3,7
4,6
Gjensidige
3,9
3,8
4,3
4,3
4,0
4,0
2,7
4,0
Gjensidige Plus
4,3
4,2
0 (Går ej att teckna)
4,5
4,3
4,3
3,5
4,5
ICA Försäkring
4,1
4,0
4,8
4,8
3,9
3,7
3,6
4,2
ICA Försäkring PLUS
4,4
4,3
0 (Går ej att teckna)
4,8
4,1
4,0
4,1
4,6
If
3,8
3,7
4,3
4,3
4,0
3,7
2,6
4,0
If Stor
4,6
4,5
0 (Går ej att teckna)
4,8
4,6
4,6
3,6
4,9
Länsförsäkringar
3,8
3,7
4,3
4,3
4,0
3,6
2,9
4,0
Länsförsäkringar med alla tillägg
4,2
4,0
0 (Går ej att teckna)
4,3
4,2
3,9
3,6
4,6
Moderna
3,7
3,6
4,3
4,3
3,8
3,8
2,0
4,1
Moderna Large
4,2
4,1
0 (Går ej att teckna)
4,3
4,2
4,2
3,9
4,5
Paydrive
3,9
3,8
4,3
4,3
3,9
4,1
2,8
4,2
Paydrive med alla tillägg
4,2
4,0
0 (Går ej att teckna)
4,3
4,1
4,3
3,3
4,6
Safetown
3,9
3,9
4,6
4,6
3,8
3,6
3,4
4,2
Safetown Superbil
4,3
4,2
0 (Går ej att teckna)
4,8
4,0
4,1
4,0
4,5
Svedea
3,9
3,7
4,2
4,2
4,0
3,9
2,3
4,4
Svedea XL
4,3
4,1
0 (Går ej att teckna)
4,7
4,4
4,3
2,8
4,8
Sveland (går ej att nyteckna)
3,9
3,9
4,3
4,3
4,2
3,6
3,2
4,0
Sveland Stor (går ej att nyteckna)
4,6
4,5
0 (Går ej att teckna)
4,7
4,8
4,6
3,8
4,9
Tre Kronor via Swedbank/Sparbankerna Bas
3,8
3,7
4,3
4,3
4,0
4,1
1,7
4,1
Tre Kronor via Swedbank/Sparbankerna Plus
4,3
4,2
0 (Går ej att teckna)
4,3
4,5
4,4
3,1
4,6
Trygg-Hansa
3,9
3,9
4,3
4,3
4,3
3,6
3,2
4,0
Trygg-Hansa Stor
4,6
4,5
0 (Går ej att teckna)
4,7
4,9
4,6
3,8
4,9
Vardia (går ej att nyteckna)
3,7
3,6
4,3
4,3
3,8
3,8
2,0
4,0
Vardia Stor (går ej att nyteckna)
4,2
4,1
0 (Går ej att teckna)
4,5
4,2
4,3
3,2
4,5
WaterCircles
4,0
4,0
4,6
4,6
4,1
3,7
3,4
4,2
WaterCircles Superbil
4,4
4,3
0 (Går ej att teckna)
4,8
4,3
4,1
4,0
4,5
Volvia
3,8
3,8
4,3
4,3
4,3
4,0
2,0
4,0
Volvia med alla tillägg
4,2
4,1
0 (Går ej att teckna)
4,6
4,6
4,3
2,7
4,6

Vi jämför innehåll, inte pris
Vi gör oberoende kvalitetsbedömningar av de viktigaste delarna i en bilförsäkring, betygsätter delarna och väger ihop dem till en totalpoäng. Poängskalan är 1.0 – 5.0. Vi jämför inte premier, eftersom de sätts individuellt. Du kan själv be om pris genom att gå upp till fliken Fördjupad jämförelse och klicka på länken till önskat försäkringsbolag.

 

Hämta prisuppgifter

AAANNN
ÅÅÅÅMMDDNNNN
MIL (jämnt 100-tal)  
Välj försäkringsomfattning


Hur bor du?
Nattparkering

Har du orsakat en trafikskada senaste 15 åren?

När du klickar på "Hämta priser" godkänner du att dina uppgifter hanteras och skyddas i enlighet med PUL

 
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå