Företag
Här jämför vi bolagens standarderbjudande och deras bästa erbjudande. För att teckna försäkring i Tre Kronor måste du vara bankkund i Swedbank eller i en Sparbank.
Konsumenternas-poäng Totalpoäng
Totalpoängen är vårt helhetsbetyg på försäkringen och ett sammanvägt resultat av de delar som ingår.
Konsumenternas-poäng Totalpoäng
Totalpoängen är vårt helhetsbetyg på försäkringen och ett sammanvägt resultat av de delar som ingår.
Konsumenternas-poäng Totalpoäng
Totalpoängen är vårt helhetsbetyg på försäkringen och ett sammanvägt resultat av de delar som ingår.
Trafik
Trafikförsäkring krävs enligt lag och ersätter alla person- och sakskador som bilen orsakat, men inte skador på din egen bil. Krishjälp och trafikolycksfall kan ge ersättning utöver trafikförsäkringen.
Stöld och
glas
Stöldförsäkringen ersätter skador genom stöld eller tillgrepp. Glasförsäkringen ersätter skador på vind-, sido- och bakruta.
Maskin och
brand
Maskinförsäkringen ersätter skador på t ex motor, växellåda och batteri för drivning av el- och hybridbilar. Brandförsäkringen ersätter skador genom brand, åsknedslag och explosion.
Räddning,
rättsskydd
allrisk
Räddningsförsäkringen betalar bärgning av fordon och transport av förare och passagerare. Rättsskyddsförsäkringen betalar ombuds- och rättegångskostnader i vissa tvister. Räddning och rättsskydd ingår i alla halv- och helförsäkringar, allrisk och assistans bara i vissa.
Vagnskada
Vagnskadeförsäkringen betalar skador på din bil vid trafikolycka, yttre olyckshändelse eller skadegörelse.
Aktsam
3,7
3,6
4,3
4,3
4,1
3,6
2,0
4,1
Aktsam med alla tillägg
4,0
3,8
0 (Går ej att teckna)
4,3
4,3
3,9
2,1
4,5
Dina
3,8
3,7
4,3
4,3
3,8
3,8
2,8
4,2
Dina med alla tillägg
4,1
3,9
0 (Går ej att teckna)
4,3
4,0
4,0
3,2
4,5
Folksam
3,9
3,8
4,5
4,5
4,1
3,8
2,2
4,3
Folksam Stor
4,4
4,3
0 (Går ej att teckna)
4,5
4,5
4,5
3,7
4,6
Gjensidige
3,9
3,8
4,3
4,3
4,0
4,0
2,7
4,0
Gjensidige Plus
4,3
4,2
0 (Går ej att teckna)
4,5
4,3
4,3
3,5
4,5
ICA Försäkring
4,1
4,0
4,8
4,8
3,9
3,7
3,6
4,2
ICA Försäkring PLUS
4,4
4,3
0 (Går ej att teckna)
4,8
4,1
4,0
4,1
4,6
If
3,8
3,7
4,3
4,3
4,0
3,7
2,6
4,0
If Stor
4,6
4,5
0 (Går ej att teckna)
4,8
4,6
4,6
3,6
4,9
Länsförsäkringar
3,7
3,6
4,3
4,3
3,9
3,6
2,4
4,0
Länsförsäkringar med alla tillägg
4,1
3,9
0 (Går ej att teckna)
4,3
4,2
3,9
3,1
4,6
Moderna
3,7
3,6
4,3
4,3
3,8
3,8
2,0
4,1
Moderna Large
4,2
4,1
0 (Går ej att teckna)
4,3
4,2
4,2
3,9
4,5
Paydrive
3,9
3,8
4,3
4,3
3,9
4,1
2,8
4,2
Paydrive med alla tillägg
4,2
4,0
0 (Går ej att teckna)
4,3
4,1
4,3
3,3
4,6
Safetown
3,9
3,9
4,6
4,6
3,8
3,6
3,4
4,2
Safetown Superbil
4,3
4,2
0 (Går ej att teckna)
4,8
4,0
4,1
4,0
4,5
Svedea
3,9
3,7
4,3
4,3
4,0
3,9
2,3
4,5
Svedea XL
4,3
4,2
0 (Går ej att teckna)
4,8
4,4
4,3
2,8
4,9
Sveland
3,9
3,9
4,3
4,3
4,2
3,6
3,2
4,0
Sveland Stor
4,6
4,5
0 (Går ej att teckna)
4,7
4,8
4,6
3,8
4,9
Tre Kronor via Swedbank/Sparbankerna Bas
3,8
3,7
4,3
4,3
4,0
4,1
1,7
4,1
Tre Kronor via Swedbank/Sparbankerna Plus
4,3
4,2
0 (Går ej att teckna)
4,3
4,5
4,4
3,1
4,7
Trygg-Hansa
3,9
3,9
4,3
4,3
4,3
3,6
3,2
4,0
Trygg-Hansa Stor
4,6
4,5
0 (Går ej att teckna)
4,7
4,9
4,6
3,8
4,9
Vardia
3,7
3,6
4,3
4,3
3,8
3,8
2,0
4,0
Vardia Stor
4,2
4,1
0 (Går ej att teckna)
4,5
4,2
4,3
3,2
4,5
WaterCircles
3,5
3,3
4,3
4,3
3,6
3,2
1,8
4,0
WaterCircles Superbil
4,0
3,8
0 (Går ej att teckna)
4,8
4,0
3,6
2,7
4,5
Volvia
3,8
3,8
4,3
4,3
4,3
4,0
2,0
4,0
Volvia med alla tillägg
4,2
4,1
0 (Går ej att teckna)
4,6
4,6
4,3
2,7
4,6

Så har vi satt poäng
Poängskalan är 1.0 – 5.0. Vi har valt ut de viktigaste delarna i en bilförsäkring, betygsatt delarna och sammanvägt dem till en totalpoäng.

 

Hämta prisuppgifter

AAANNN
ÅÅÅÅMMDDNNNN
MIL (jämnt 100-tal)  
Välj försäkringsomfattning


Hur bor du?
Nattparkering

Har du orsakat en trafikskada senaste 15 åren?

När du klickar på "Hämta priser" godkänner du att dina uppgifter hanteras och skyddas i enlighet med PUL

 
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå