Företag
För att teckna försäkring i Tre Kronor måste du vara bankkund i Swedbank eller i en Sparbank.
Konsumenternas-poäng Totalpoäng
Konsumenternas-poäng Totalpoäng
Konsumenternas-poäng Totalpoäng
Trafik
Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag. Den ersätter alla personskador samt sakskador som du vållar med bilen.

Innehållet i trafikförsäkringen är lika mellan alla bolagen.
Stöld
Stöldförsäkringen ersätter om bilen stjäls eller skadas vid stöldförsök.

Skillnader finns i maxbelopp för utrustning såsom hjul eller kommunikationssystem, rätt till hyrbil, samt hur nyvärde beräknas.
Maskinskada
Maskinskadeförsäkringen ersätter t.ex. skador på motor och växellåda. För att du ska få ersättning får bilen inte vara för gammal eller gått för många mil.

Skillnader finns i gränserna för hur länge maskinskadeförsäkringen gäller, hur direktimporterade bilar omfattas, hur informations- och kommunikationssystem ersätts, samt rätt till hyrbil.
Brand, Glas, Otur
Brandförsäkringen ersätter skador genom brand, åsknedslag och explosion. Glasförsäkringen ersätter skador på vind-, sido- och bakruta. Med otur menas plötsliga och oförutsedda händelser, som exempelvis att spilla ut målarfärg i bilen.

Skillnader finns om otursskador ersätts, rätt till hyrbil, samt hur nyvärde beräknas.
Räddning, Rättsskydd
Räddningsförsäkringen betalar transport av fordon, förare och passagerare om bilen går sönder. Genom rättskyddsförsäkringen kan du få ersättning för juridisk hjälp och rättegångskostnader om du råkar i tvist, t ex med anledning av en trafikolycka.

Skillnader finns när det gäller den maximala ersättningen från rättskyddsförsäkringen.
Vagnskada
Vagnskadeförsäkringen gäller för skador som uppstår på din bil vid trafikolycka, skadegörelse, eller exempelvis om ett träd faller på bilen.

Skillnaderna finns i rätten till hyrbil, och hur nyvärde beräknas.
Självrisk helförsäkring
Självrisk är den del av skadan som du får stå för själv. En hög självrisk innebär att du står för en större del av kostnaden vid en skada.

Självriskerna skiljer sig åt mellan bolagen. Poängen är en sammanvägning av alla självrisker för en helförsäkring.
Självrisk halvförsäkring
Självrisk är den del av skadan som du får stå för själv. En hög självrisk innebär att du står för en större del av kostnaden vid en skada.

Självriskerna skiljer sig åt mellan bolagen. Poängen är en sammanvägning av alla självrisker för en halvförsäkring.
Självrisk trafikförsäkring
Självrisk är den del av skadan som du får stå för själv. En hög självrisk innebär att du står för en större del av kostnaden vid en skada.

Självriskerna skiljer sig åt mellan bolagen. Poängen är en sammanvägning av alla självrisker för en trafikförsäkring.
Aktsam
3,6
3,7
5,0
5.0
4,0
4,2
3,2
3,1
3,3
2,6
2,5
5,0
Folksam
3,8
3,8
3,8
5,0
3,9
4,3
3,2
4,3
3,3
2,6
2,1
2,5
Länsförsäkringar
4,1
4,0
3,8
5,0
3,9
4,6
4,7
3,9
4,3
2,1
2,1
2,5
Dina
3,8
3,9
3,8
5,0
3,7
3,8
4,4
4,3
3,3
2,3
2,0
2,5
Gjensidige
3,9
4,0
3,8
5,0
3,8
4,5
4,4
4,0
3,3
2,0
2,3
2,5
Trygg-Hansa
3,9
4,0
3,8
5,0
4,1
4,3
4,4
4,0
3,3
2,0
2,0
2,5
If
3,8
3,9
4,6
5,0
3,8
4,2
3,9
4,0
3,3
2,5
2,7
4,2
Sveland
3,9
3,9
3,5
5,0
4,0
4,3
4,4
4,0
3,3
1,8
1,8
2,1
Swedbank via Tre Kronor - Plus
4,4
4,3
0 (Går ej att teckna)
5,0
4,3
5,0
4,4
4,0
4,3
3,5
3,0
5,0
Moderna
3,7
3,7
3,9
5,0
3,8
4,2
3,2
4,0
3,3
2,5
2,3
2,8
Swedbank via Tre Kronor - Bas
3,8
3,8
5,0
5,0
3,8
4,7
3,2
3,1
3,3
3,3
2,7
5,0
Vardia
3,8
3,9
5,0
5,0
3,7
4,3
3,2
4,0
3,3
2,9
2,9
5,0
WaterCircles
3,4
3,4
3,8
5,0
3,5
3,4
3,2
3,6
3,3
1,9
1,9
2,5
If Stor
4,5
4,4
0 (Går ej att teckna)
5,0
4,5
5,0
5,0
4,0
4,9
3,2
2,9
4,2
Moderna Large
4,2
4,1
0 (Går ej att teckna)
5,0
4,1
4,4
4,7
4,0
4,3
3,0
2,6
2,8
Svedea
4,0
4,0
3,9
5,0
4,0
4,3
4,7
3,6
3,9
2,7
2,1
2,8
WaterCircles Superbil
3,9
3,8
0 (Går ej att teckna)
5,0
3,8
3,8
4,6
3,6
4,2
2,4
2,2
2,5
Vardia Stor
4,4
4,3
0 (Går ej att teckna)
5,0
4,1
4,8
4,7
4,0
4,3
3,7
3,2
5,0
ICA Försäkring
4,1
4,2
5,0
5,0
3,8
4,2
4,4
4,9
3,3
2,9
2,7
5,0
ICA Försäkring PLUS
4,4
4,4
0 (Går ej att teckna)
5,0
4,1
4,4
4,7
4,9
4,3
3,4
3,0
5,0
Folksam Stor
4,5
4,4
0 (Går ej att teckna)
5,0
4,2
4,8
4,7
4,3
4,4
3,7
3,6
2,5
Safetown
3,9
4,0
4,2
5,0
3,7
4,2
4,4
4,3
3,3
2,5
2,1
3,3
Safetown Superbil
4,3
4,2
0 (Går ej att teckna)
5,0
4,0
4,6
4,7
4,3
4,4
2,7
2,4
3,3
Paydrive
4,0
4,1
4,2
5,0
3,3
4,5
4,4
4,3
3,3
3,2
3,2
3,3
Trygg-Hansa Stor
4,6
4,6
0 (Går ej att teckna)
5,0
4,9
4,8
5,0
4,0
5,0
3,9
3,9
4,2
Sveland Stor
4,6
4,5
0 (Går ej att teckna)
5,0
4,9
4,8
5,0
4,0
5,0
3,6
3,5
4,2

Så har vi satt poäng
Poängskalan är 1.0 – 5.0. Vi har valt ut de viktigaste delarna i en bilförsäkring, betygsatt delarna och sammanvägt dem till en totalpoäng.

 

Hämta prisuppgifter

AAANNN
ÅÅÅÅMMDDNNNN
MIL (jämnt 100-tal)  
Välj försäkringsomfattning


Hur bor du?
Nattparkering

Har du orsakat en trafikskada senaste 15 åren?Här avses trafikolyckor där du är vållande och trafikförsäkringen har använts. Att råka ut för bilinbrott eller viltolycka är exempelvis inte en trafikskada.

När du klickar på "Hämta priser" godkänner du att dina uppgifter hanteras och skyddas i enlighet med PUL

Priserna grundas på följade antaganden:

• Den lägsta självrisken hos varje bolag. Priset för en helförsäkring är t.ex.baserad på varje bolags lägsta självrisk för vagnskada.
• Rabatter som du har rätt till, exempelvis internet- och mängdrabatt.
• Helårsbetalning av premien.
• Att tilläggsförsäkringar inte ingår.
• Att bilen kan köras utanför Norden och användas i tjänsten.
• De uppgifter du själv lämnat.

Vill du teckna försäkring gör du det hos respektive försäkringsbolag.
 
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå