Stöld och skadegörelse

Många båtförsäkringar ersätter inte bara stöld av själva båten utan också lösöre som förvaras i båten. Generellt sett gäller att lösöret ska hållas inlåst eller vara fastmonterat för att försäkringen ska gälla.

Det finns krav på att motorn ska vara fastlåst med en viss typ av lås som ska godkännas av försäkringsbolaget. Det kan också finnas särskilda säkerhetsföreskrifter för när båten är uppställd. Om båten utsätts för skadegörelse vid stöld eller stöldförsök kan du också i många fall få ersättning för reparationskostnader.

Om du har försett båten med en spårsändare, söklarm eller liknande som är godkänt av försäkringsbolaget, kan din självrisk bli lägre efter en stöld eller ett stöldförsök. Sändaren ska vara fastmonterad och kunna meddela båtens position.

Aktsamhetskrav/säkerhetsföreskrifter

I försäkringsvillkoren finns det säkerhetsföreskrifter som du måste följa. Om du inte följer dem kan det innebära att ersättningen för en skada minskas eller uteblir helt.

Ersättningsform

Försäkringsbolaget har ofta villkor som ger dem rätten att avgöra om båten ska repareras, ersättas med en likvärdig båt eller att båten ska ersättas kontant. Vid reparation har de även rätt att anvisa en särskild reparatör

Värderingsregler

Om du ska få kontant ersättning för båten är det båtens marknadsvärde som betalas ut. Om du är oense med försäkringsbolaget om värdet på båten kan du göra en egen marknadsundersökning och visa resultatet för försäkringsbolaget. Om ni ändå inte kan komma överens kan du eller försäkringsbolaget anlita en fristående värderingsman som vanligtvis är förordnad av Svenska Handelskammaren. Hur kostnaden för värderingen ska fördelas mellan dig och försäkringbolaget framgår av försäkringsvillkoren.

Du är beställaren

Om båten behöver repareras är det ofta du själv som står som beställare av reparationen, även om försäkringsbolaget betalar reparationskostnaderna. Anledningen till det är att konsumenttjänstlagens reklamationsbestämmelser ska kunna tillämpas. Om reparationen inte skulle utföras på ett fackmannamässigt sätt så är det verkstaden som kostnadsfritt ska ansvara för att felet blir åtgärdat.

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå