Avbrottsersättning eller stilleståndsersättning

Hos många försäkringsbolag kan du teckna ett tillägg för avbrottsersättning (stilleståndsersättning). Det innebär att du utöver ersättning för själva skadan kan få ersättning för att du inte kan använda båten en viss tid. Skadan i sig måste vara en skada som du har rätt att få ersättning för i din försäkring.

Avbrottsersättningen (stilleståndsersättningen) kan antingen betalas ut som ett engångsbelopp eller per dygn medan båten repareras. Blir du ersatt per dygn, finns det ofta en gräns för hur länge ersättningen betalas ut. Om reparationerna  utförs under en period när du ändå inte skulle ha använt båten får du normalt ingen ersättning.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå