Ansvarsskydd och rättsskydd

Båtförsäkringar innehåller ofta en ansvarsförsäkring och en rättsskyddsförsäkring. De kan du använda för att betala kostnader om du blir skadeståndsskyldig eller för ett juridiskt ombud om du hamnar i en rättstvist.

Vilket belopp som kan betalas ut från din ansvarsförsäkring beror på om det är en sak- eller personskada som du orsakat. Personskador ersätts ofta med högre belopp än  sakskador men en del försäkringsbolag har ett maxbelopp som de kan betala ut, oberoende av om det är en person- eller sakskada.

Rättsskyddet kan ersätta dina kostnader för ett juridiskt ombud -  upp till ett visst belopp. Du får betala självrisk när du använder rättsskyddet, oftast mellan 20 % och 25 % av kostnaden.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå