Vilka försäkringar behöver du?

Det är klokt att köpa en hemförsäkring. Nästan alla som bor i Sverige har en - eller ingår i en. Svenska hemförsäkringar är mer än ett skydd för saker, de är ett paket av försäkringar som består av delarna ansvarsförsäkring, rättsskydd, överfallsskydd och reseförsäkring.

Du kan också läsa i vår blogg: Vilka försäkringar är viktigast att haBlogginlägg  

Om du har barn, är det bra att du skaffar en barnförsäkring  för dem. Barnförsäkringar är tillägg till samhällets skydd och kan ge ersättning om barnet får en skada av ett olycksfall eller en sjukdom. 

Om du har bil måste du ha en trafikförsäkring  enligt lag.

Här på webbplatsen finns information om de här försäkringarna. Och vi jämför olika försäkringsbolags produkter - på svenska. Om du har behov av information på något annat språk så finns det på webbplatsen Hallå konsument, som drivs av Konsumentverket. Välj Other languages i huvudmenyn.

Gå till Hallå konsuments webbplats.

Which insurances do you need in Sweden?

Buying a home insurance is wise. Almost everyone in Sweden has their own home insurance, or is included in one. Swedish home insurances protect more than your home and your belongings; they´re a package consisting of 

  • liability insurance
  • legal aid insurance
  • assault insurance
  • travel insurance.

If you have children (child) you may want to buy them a child insurance. They´re an addition to society´s  protection and could provide compensation, should your child get injured from an accident or disease.

If you own a car it´s mandatory that you buy the so called Traffic Insurance .

On this website you´ll find information about these insurances, and comparisons of products from different insurance companies, in Swedish. If you need information in another language you´ll find it on the web site Hallå konsument (Hello consumer). Choose Other languages in the top menu.

Go to Hallå konsuments web site.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå