Vilka försäkringar behöver en barnfamilj?

Vilka försäkringar behöver en barnfamilj? Vi rekommenderar alla som har barn att skaffa en barnförsäkring och lever man tillsammans med en annan vuxen bör man också fundera på hur man kan "försäkra" ekonomin i till exempel boendet.

OBS! Se den här informationen som tankar, idéer och exempel på hur man kan prioritera - inte som rådgivning eller personliga rekommendationer. Du måste alltid fatta egna beslut baserat på din situation och inställning till försäkringar.

Krav enligt lag 

Bilförsäkring

En trafikförsäkring är den enda försäkring som du måste ha enligt lag (om du har bil förstås). Enda undantaget från lagkravet är om bilen är avställd. Om du inte försäkrar din bil får du en hög "straffavgift" från trafikförsäkringsföreningen. En viktig sak är att du ska försäkra bilen från dag ett. Den gamla ägarens försäkring gäller aldrig. Om ni skaffar MC, Moped eller snabbgående elcykel ska de också försäkras.

Trafikförsäkringen är bland annat till för att ge ersättning om det blir personskador vid en krock. Däremot ersätter inte trafikförsäkringen skador på din bil.

Om din bil är ny så ingår oftast en vagnskadegaranti, vanligtvis i tre år, och då räcker det med halvförsäkring under den tiden. När vagnskadegarantin går ut, måste du höja försäkringsskyddet till en helförsäkring för att få samma täckning. I takt med att bilen blir äldre och mindre värd kan du sedan gå ner till halvförsäkring eller till och med bara trafikförsäkring. Men kom ihåg att du måste ha minst en halvförsäkring för att t.ex. stöldskydd och bärgning ska ingå.

Nödvändiga försäkringar  

Hemförsäkring

Ni behöver en hemförsäkring oavsett hur ni bor och samma försäkring gäller normalt för hela familjen. Tänk på att en hemförsäkring ingår om man är med i vissa fackförbund.

Alla hemförsäkringar är paketförsäkringar som innehåller egendomsskydd, reseskydd, ansvarsskydd och rättsskydd. Men hur hög ersättning en hemförsäkring ger, och för exakt vilka händelser, skiljer sig åt. Det kan finnas skäl att välja en större omfattning (där t ex allrisk-/drulleförsäkring ingår) när man är en barnfamilj. Fler saker kan välta och gå sönder, i alla fall om barnen är livliga!

Bor ni i villa är det en hemförsäkring för villa, dvs en villahemförsäkring, ni ska ha, eftersom byggnaden givetvis också ska försäkras. På samma sätt ska ni ha en hemförsäkring för bostadsrätt, dvs hemförsäkring + bostadsrättstillägg om ni bor i bostadsrätt.

Barnförsäkring

Även om barn är försäkrade via förskolan eller skolan så ger de försäkringarna aldrig ersättning för sjukdom. En privat barnförsäkring är därför ett viktigt komplement till samhällets skydd och de flesta föräldrar väljer att teckna en barnförsäkring. Teckna barnförsäkring så snart som möjligt efter att barnet är fött även om du haft en gravidförsäkring. Gravidförsäkringen ger inte samma omfattande skydd som en barnförsäkring. Det enda som händer om du väntar med att teckna försäkring är att risken att få nej eller omfattande undantag ökar eftersom du måste fylla i en hälsodeklaration för barnet.

Reseförsäkring

I alla hemförsäkringar finns ett reseskydd. Det gäller i minst 45 dagar och i 60 dagar hos några få försäkringsbolag. Det är väldigt viktigt att ni i förväg förlänger hemförsäkringens reseskydd, eller tecknar en särskild reseförsäkring, som ska gälla efter dag 45, så att ni inte är oförsäkrade om ni är borta länge. Tänk på att det ofta ingår ett avbeställningsskydd när du betalar resan med kort, och att ett extra sådant via resebyrån, bussbolaget eller liknande ofta är onödigt.

Bra att ha

De här försäkringarna är bra att ha men jämförelsevis inte riktigt lika viktiga som de nödvändiga. Till exempel kan det vara dumt att prioritera en olycksfallsförsäkring framför en hemförsäkring eller att försäkra sina djur men inte sina barn.

Djurförsäkring

Som barnfamilj har man kanske en katt, hund eller till och med en häst. Att hästar är dyra och bör försäkras är självklart. Men för katter, hundar, eller marsvin för den delen, är det lite svårare. Allt beror på hur du tänker agera om djuret blir sjukt mer än tillfälligt. Kan du tänka dig att avliva djuret så uppstår inga större kostnader. Om du däremot ser djuret mer som en familjemedlem som behöver t ex sjukvård, ja då finns det stora anledningar att försäkra. Ingen annan försäkrar ditt djur, så vill du ha ett skydd för veterinärkostnader måste du skaffa en försäkring själv.

Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring kan ge ett engångsbelopp som du skulle drabbas av någon bestående skada på grund av olycksfall. Den täcker också kostnader i samband med olycksfallet.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

En kombinerad sjuk- och olycksfallsförsäkring är bra att ha men det är ingen självklarhet. De kan kosta mycket i förhållande till vad de ger. Missförstås ibland med en inkomstförsäkring, men de innehåller i vanliga fall inget skydd för inkomstförlust. En försäkring kan ge ett bra tillskott om du inte kommer kunna arbeta alls och ersättning för bestående besvär. Men ersättningen brukar minska i takt med ökad ålder och många sjukdomar är undantagna.

Livförsäkring

Som barnfamilj är det ofta bra att ha livförsäkringar. De kan heta olika saker, som livförsäkring, låneskydd eller så kan du ha skyddet indirekt via efterlevandeskydd i pensionsförsäkringar. Ofta tar man försäkringar "på varandra" så att pengar faller ut oavsett vem som dör. Till vilka belopp beror på hur ett dödsfall skulle slå ekonomiskt. Har ni inga lån och den efterlevande skulle klara sig väl utan ett extra tillskott så finns kanske inte behovet.

Inkomstförsäkring

Kan täcka inkomstbortfall om du blir arbetslös eller sjuk. Tänk på att de har särskilda krav för att få teckna och kan ha långa karenstider (dvs tid innan ersättningen betalas ut). Ibland kan en inkomstförsäkring ingå automatiskt om du är med i ett fackförbund. Är du höginkomsttagare kan behovet vara större än annars eftersom A-kassan täcker en månadslön upp till cirka 25 000 kr. 

Fundera på om du verkligen behöver

Vissa försäkringar kan du vara särskilt uppmärksam på om du behöver – och till och med se upp för

 • Sjukvårdsförsäkringar.

De flesta som har en sån försäkring har den betald via arbetsgivaren. Att teckna en själv kan vara kostsamt. Du får också tänka på att du via skattsedeln betalat för offentlig vård. Behovet beror på hur nöjd eller missnöjd du är med vården och väntetiderna i regionen och vilken vård försäkringen garanterar.

 • Produktförsäkringar.

Att försäkra alla dina och barnens mobiler, paddor, och datorer kan bli en stor summa. Vill du ha försäkringar eller kanske hellre spara ihop en egen buffert? Om du vill ha försäkring kan ett elektronikskydd i hemförsäkringen vara mer ändamålsenligt, trots att den inte gäller för mobiler.

 • Extra avbeställningsskydd via t.ex. en resebyrå eller flygbolag.

Din hemförsäkring och kortreseförsäkring räcker i de allra flesta fall, förutom för dyrare resor.

 • Särskilda ID-skyddsförsäkringar är oftast onödiga eftersom ett motsvarande skydd i många fall ingår i hemförsäkringen.

Fallgropar att se upp för

Här är några vanliga fallgropar:

 • Flera försäkringsbolag kräver att vuxna, och barn över 18 år, ska vara inskrivna i försäkringsbrevet för att hemförsäkringen ska gälla för dem. Det räcker då inte att vara skriven på samma adress.
 • Missa inte att gå upp till helförsäkring när vagnskadegarantin på bilen går ut
 • Så kallade förlängda fordonsgarantier är oftast "garanterat onödiga"
 • Missa inte bostadsrättstillägget
 • Res inte oförsäkrad eftersom hemförsäkringen upphör efter 45 dagar
 • Missa inte en barnförsäkring – samhällets skydd kan vara lågt
 • Betala inte för flera hemförsäkringar om du har en via ditt fackförbund
 • Skaffa inte extra reseförsäkring via resebyrå/flygbolag – behövs normalt inte
 • Teckna inte ID-skyddsförsäkring eftersom det oftast ingår i hemförsäkringen
 • Fyll inte i en hälsodeklaration fel – då gäller inte försäkringen
Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå