Barn som orsakar skada

Om ditt barn orsakar en skada och du blir krävd på ersättning, så kan det så kallade ansvarsskyddet i din hemförsäkring ersätta skadorna. Ibland kan du få hjälp med ersättningen även om ditt barn orsakat skadan med flit.

Barn upp till fyra års ålder blir normalt sett inte skadeståndsskyldiga för skador som de orsakar. Försäkringsbolagen har ändå valt att lämna ersättning för dessa skador.

Barn under 12 år

Om ditt barn är yngre än tolv år och orsakar en skada med flit så kan du ändå få hjälp ur ansvarsskyddet i hemförsäkringen. Själva skadehändelsen måste givetvis omfattas av försäkringsvillkoren.

Ansvarsskyddet kan ersätta skadorna

De skador som barn kan orsaka är många och uppstår oftast i samband med lek. Några exempel på vanliga skadehändelser som omfattas av ansvarsskyddet i hemförsäkringen är:

  • bilar som stått parkerade i närheten av lekplatser och cykelbanor och blivit repade
  • föremål som spolas ner i toaletter och orsakat stopp i vattenledningarna
  • fönsterrutor som krossats i samband med bollspel
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå