Patient- eller läkemedelsskada

Om du drabbas av en skada när du vårdas inom den offentliga sjuk- eller tandvården eller om du skadas av läkemedel kan du ha rätt till skadestånd.

Patientskada

Om du drabbas av en skada i vården som hade kunnat undvikas kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Alla Sveriges landsting och regioner har tecknat patientförsäkring hos Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). Varje år anmäls ca 16 000 patientskador till Löf. Ungefär 40 % av de anmälda patientskadorna ersätts. För mer information se länk nedan.

Läkemedelsskada

Drabbas du av en skada orsakad av läkemedel kan du ha rätt till ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler. På Läkemedelsförsäkringens webbplats finns mer information om läkemedelsskador. För mer information se länk nedan.