Hyra ut din bostad

Olika plattformar och appar för uthyrning, som till exempel Airbnb, har gjort det enkelt att sätta privatpersoner i kontakt med varandra men svårare att veta vem som är  konsument i lagens mening och därmed skyddad av konsumentlagstiftningen. Det finns anledning för dig som ska hyra eller hyra ut något att tänka till kring vad du har för försäkringsskydd.

Vanliga hemförsäkringar ger inte ett tillräckligt skydd vid uthyrning eftersom de inte är avsedda för händelser som kan uppkomma vid uthyrning. I takt med att det blivit vanligare med uthyrning mellan privatpersoner har många försäkringsbolag därför valt att sälja så kallade uthyrningsförsäkringar, som en tilläggsförsäkring till konsumentens hemförsäkring i bolaget.

Om du ska hyra ut din bostad bör du upprätta ett kontrakt och eventuellt en inventarieförteckning och besiktningsprotokoll mellan dig och hyresgästen. Det kan också vara bra att reglera vad som händer om inte hyrestagaren betalar eller orsakar skada på lösöre eller bostaden eftersom det är du som måste bevisa att skadorna inte funnits innan och att de orsakats av hyresgästen.

Om hyresgästen stjäl dina saker

Du kommer inte att få någon ersättning från hemförsäkringen om den som du hyr ut till tar något från bostaden. Anledningen till detta är att hemförsäkringen har som villkor vid stöld att tjuven ska ha tagit sig in olovligen. När det är den du hyr ut till som har tagit något från dig har den personen inte tagit sig in olovligen utan genom att använda den nyckel som du har överlämnat till honom/henne.

Även om det inte är den som du har hyrt ut till som har begått stölden, kan du ha problem med att få ersättning från din hemförsäkring eftersom du kan ha svårt att bevisa att du har drabbats av en stöld av någon annan när du har hyrt ut din bostad och därför inte kunnat ha uppsikt över den och dina saker.

Om hyresgästen skadar dina saker

Din egen hemförsäkring ger sällan ersättning för skador på dina saker när du hyr ut. Därför bör du alltid ta bort de saker som har ett högt värde, är stöldbegärliga eller som du på annat sätt är rädd om.

Om din hyresgäst har en hemförsäkring kan det finnas möjlighet att få ersättning ur den försäkringens ansvarsmoment. Det undantag som normalt sett gäller för hyrd eller lånad egendom gäller inte för hotellrum eller annan hyrd eller lånad bostad med inventarier när du är på resa med övernattning utanför bostadsorten.

Om hyresgästen skadar din bostad

Om din bostad skadas under uthyrningstiden kan du ha möjlighet till ersättning på flera sätt:

  • Din egen villa-, fritidshus- eller bostadsrättsförsäkring kan ersätta skadorna om det är en ersättningsbar händelse.
  • Om skadorna har uppkommit genom att din hyresgäst har varit oaktsam, kan hyresgästens ansvarsförsäkring täcka skadorna.

Inför uthyrningen bör du kontrollera att din hyresgäst har en hemförsäkring så att det finns en försäkring som kan täcka skador på byggnaden som din hyresgäst skulle kunna orsaka genom oaktsamhet. Ingen ersättning lämnas från försäkringen för slitage eller vanvård.

För att få ersättning för skador på din bostad som uppkommer genom slitage eller vanvård, bör du skriva ett avtal med din hyresgäst där ni kommer överens om ersättningen vid sådana händelser.

Hyr du ut din bostad regelbundet kan uthyrningen ses som förvärvsmässig. Skulle du hamna i tvist med hyresgästen kan du då inte använda rättsskyddet i hemförsäkringen då den endast omfattar dig som privatperson.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå