Hyra bostad

Det finns mycket att tänka på när du hyr bostad av en annan privatperson. Du bör alltid ha en hemförsäkring och hyr du under längre tid bör den även vara kopplad till den adress där du hyr.

Se även alltid till att få ett skriftligt avtal där det framgår hur mycket du ska betala i hyra, hur lång hyres- och uppsägningstiden är men också hur ni ska hantera eventuella skador och liknande på både bostaden och lösöret. En bra ide kan vara att begära inventarieförteckning och besiktningsprotokoll för att enklare kunna hantera situationen om något går sönder eller det uppstår skador på bostaden.

Om du skadar saker i den hyrda bostaden

För att få ersättning från din hemförsäkring om du har sönder något i den bostad du hyr har de flesta bolag särskilda villkor. Skador som uppkommer genom brand, explosion eller vattenutströmning ersätts som huvudregel alltid. Om skadan inte uppkommit på ovan nämnda sätt ersätts endast t ex. glas i fönster och dörrar, kyl, frys, spis, disk- och tvättmaskin och sanitetsgods. Om du däremot på resa hyr hotellrum eller annan tillfällig bostad och har sönder något så omfattar ansvarsskyddet i de flesta fall både bostaden och inventarierna till denna. Försäkringen gäller dock inte för skador som orsakats genom slitage eller vanvård.

Vill hyresvärden få ersättning från dig för den förstörda egendomen kan han eller hon komma med ett skadeståndskrav enligt skadeståndslagen. Tänk på att hyresvärden då måste visa uppsåt eller vårdslöshet från din sida för att ha rätt till skadestånd. Rena olyckshändelser ger inte rätt till skadestånd.

Om du skadar den hyrda bostaden

Om du råkar orsaka en skada på bostaden du hyr är möjligheterna till ersättning större. Det innebär att om du av oaktsamhet skulle orsaka skada på bostaden så kan du vända dig till ditt försäkringsbolag om du får ett krav från uthyraren. Försäkringsbolaget utreder normalt ditt ansvar kring det som hänt och betalar även ut skadeståndet till uthyraren om det skulle visa sig att du varit vårdslös eller oaktsam när skadan inträffade.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå