Om att hyra och hyra ut sin bostad

Delningsekonomin har fått störst genomslag inom uthyrning av privata bostäder. Det finns olika digitala plattformar där den som vill hyra ut, eller vill hyra, kan registrera sig. Den som vill hyra en privatbostad på semestern kan enkelt söka på en viss stad eller område för att komma i kontakt med en uthyrare.

Kommunikationen och betalningen parterna emellan sköts ofta helt via den förmedlande plattformen. En viss procent av det avtalade priset betalas sedan till förmedlaren. Den kanske största aktören inom privatbostadsuthyrning är Airbnb men det finns även en rad andra aktörer.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå