Hyra ut saker som verktyg och trädgårdsredskap med mera

När du tillfälligt lånar ut saker som du äger omfattas de generellt av låntagarens hemförsäkring. Om du hyr ut till exempel din gräsklippare någon enstaka gång och den går sönder är det istället din egna hemförsäkring som ska ersätta i första hand.

Hyra ut saker själv

Hemförsäkringarna har som villkor att det du hyr ut eller lånar ut tillfälligt ändå ska vara avsett för ditt eget privata bruk. Om du då upprepade gånger hyr ut din gräsklippare kanske det inte längre bedöms som att du äger den för privat bruk och därmed gäller inte hemförsäkringen.

Hyra ut saker via en tjänst

Om du hyr ut saker via en tjänst kan det finnas en försäkring kopplad till produkten och som gäller för dig som hyr ut. Försäkringen ingår då som en del av avtalet och du betalar en avgift för den.

Försäkringarna kan vara utformade på olika sätt men det är vanligt att ersättningen är begränsad till ett visst belopp. Behöver du använda försäkringen måste du också betala en självrisk.

En variant av försäkringsskydd som också erbjuds kräver att lösöret redan omfattas av en annan försäkring, t ex din hemförsäkring, och har mer utformningen av en självriskreducering. Det innebär att om skadan ersätts via hemförsäkringen kan du få ersättning för den självrisk du betalat till ditt hemförsäkringsbolag.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå