Hyra ut saker

Om du hyr ut till exempel din gräsklippare någon enstaka gång och den blir stulen eller går sönder är det i första hand från din egen hemförsäkring du kan få ersättning.

Hyra och låna ut saker själv

Hemförsäkringarna har som villkor att det du äger ska vara avsett för ditt eget privata bruk. Om du upprepade gånger hyr ut din gräsklippare kanske det inte längre bedöms som att du äger den för privat bruk och då gäller inte din hemförsäkring.

Om du däremot skulle låna ut din gräsklippare är huvudregeln att den i första hand omfattas av låntagarens hemförsäkring.

Hyra ut saker via en tjänst

Om du hyr ut saker via en tjänst kan det finnas en försäkring kopplad till produkten och som gäller för dig som hyr ut. Försäkringen ingår då som en del av avtalet och du betalar en avgift för den.

Försäkringarna kan vara utformade på olika sätt men det är vanligt att ersättningen är begränsad till ett visst belopp. Behöver du använda försäkringen måste du också betala en självrisk.

En variant av försäkringsskydd som också erbjuds kräver att lösöret redan omfattas av en annan försäkring, t ex din hemförsäkring, och har mer utformningen av en självriskreducering. Det innebär att om skadan ersätts via hemförsäkringen kan du få ersättning för den självrisk du betalat till ditt hemförsäkringsbolag.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå