Hyra saker

Hyr du till exempel verktyg via en tjänst bör du kontrollera om den du hyr av har en extra försäkring som den personen kan använda om något händer. Försäkringarna täcker sällan alla typer av skador och händelser och du kan tyvärr därför bli ersättningsskyldig även om en försäkring finns.

Hyra och låna privat

Du bör vara noga med att kolla upp vad som gäller om det du hyrt skulle bli stulet eller skadat. Vid stöld gäller i första hand uthyrarens hemförsäkring, i andra hand kan även din egen hemförsäkring gälla. Om du har allrisk – drulle – i din hemförsäkring kan saker som skadas ersättas, förutsatt att du hyr för privat bruk och skadan beror på en plötslig och oförutsedd händelse (du måste visa att skadan uppstått på det sättet).

Tänk på att om du bara lånar saker gäller däremot vid stöld i första hand din egen hemförsäkring och vid skador kan det finnas undantag i din allrisk.

Om ägaren kan visa att du hanterat föremålet oaktsamt eller vårdslöst kan hen ha rätt till skadestånd. Du kan då inte använda det ansvarsskydd som alltid ingår i din hemförsäkring eftersom det gör undantag för lånade eller hyrda saker.

Hyra via en tjänst 

Blir du krävd på skadestånd kan det vara svårt att använda ansvarsskyddet i hemförsäkringen eftersom den ofta gör undantag för hyrd eller lånad egendom. Många tjänster erbjuder därför försäkringar för uthyrningsföremålet som gäller under uthyrningstiden. Försäkringen gäller för uthyraren och det innebär att du som hyr inte kan gå direkt till försäkringsbolaget och begära ersättning, det måste den som äger föremålet göra.

Kontrollera därför om den du hyr av har en sådan extra försäkring som den personen kan använda om något händer och på så sätt minska risken att du behöver ersätta det som skadats.

Det är viktigt att komma ihåg är att försäkringar sällan täcker alla typer av skador och händelser och du kan därför bli ersättningsskyldig även om det finns en försäkring.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå