Hyra saker

Kontrollera om den du hyr av har en extra försäkring som den personen kan använda om något händer. Försäkringarna täcker sällan alla typer av skador och händelser och du kan tyvärr därför bli ersättningsskyldig även om en försäkring finns.

Hyra privat

Du bör vara noga med att kolla upp vad som gäller om du skulle råka förstöra något som du hyrt. I första hand gäller uthyrarens hemförsäkring men även ditt eget försäkringsbolag kan ersätta skadan i vissa situationer. Om du har allrisk – drulleförsäkring - i din försäkring så kan saker du hyr ofta ersättas, förutsatt att du hyr för privat bruk och skadan beror på en plötslig och oförutsedd händelse. Det är du som försäkringstagare som ska visa att skadan uppstått på det sättet. Tänk på att för saker du bara lånar kan det däremot finnas undantag i din allrisk.

Om ägaren kan visa att du hanterat föremålet oaktsamt eller vårdslöst kan han eller hon ha rätt till skadestånd. Du kan då inte använda det ansvarsskydd som ingår i din hemförsäkring, som annars syftar till att ersätta skadeståndsanspråk, eftersom det görs undantag för lånade eller hyrda saker.

Hyra via en tjänst 

Blir du krävd på skadestånd är det svårt att använda sig av ansvarsskyddet i hemförsäkringen då den ofta gör undantag för hyrd eller lånad egendom. Många tjänster erbjuder därför försäkringar kopplade till uthyrningsföremålet och gäller under uthyrningstiden. Försäkringen gäller för uthyraren och det innebär att du som hyr inte kan gå direkt till försäkringsbolaget och begära ersättning, det måste den som äger föremålet göra.

Kontrollera därför om den du hyr av har en sådan extra försäkring som den personen kan använda om något händer och på så sätt minska risken för dig att behöva ersätta det som skadats. Viktigt att komma ihåg är att försäkringar sällan täcker alla typer av skador och händelser och du kan därför bli ersättningsskyldig även om en försäkring finns.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå