Hyra eller hyra ut verktyg, sportutrustning

Försäkringsskyddet ser olika ut beroende på om du hyr ut till exempel verktyg privat eller om du gör det via en tjänst.

Det finns tjänster och andra forum, som bytesbodar, där personer kan låna eller hyra saker som sportutrustning eller verktyg av varandra. Det som hos försäkringsbolagen kallas för lösöre.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå