Hyra en privat bil

Om du hyr bil direkt från en privatperson är försäkringsskyddet begränsat. Anledningen till det är att bilens befintliga försäkring inte gäller när ägaren hyr ut eller lånar ut den mot betalning.

Hyra bil direkt från en privatperson

En bilförsäkring består av flera delar, trafikförsäkring och halv- eller helförsäkring. Om bilen inte är avställd måste du minst ha en trafikförsäkring.

Trafikförsäkringen gäller oavsett vem som kör bilen och därmed även om du hyr eller lånar bilen. Personskador, både dina egna och motpartens, ersätts av trafikförsäkringen medan det måste finnas en helförsäkring för att ersätta vagnskador på bilen.

Helförsäkringen gäller normalt inte under uthyrningsperioden. Det innebär att du kan behöva betala för skadorna om du har orsakat en skada genom att vara oaktsam eller vårdslös. Uthyraren kan då rikta ett skadeståndskrav mot dig som motsvarar vad det kostar att reparera bilen. 

Det ansvarsskydd som normalt sett ingår i din hemförsäkring och som kan ge ersättning om du i andra fall krävs på skadestånd gäller inte för skador på en hyrd bil. Det innebär att du får betala skadan själv, om det inte rör sig om en olyckshändelse

Hyra via en tjänst

Hyr du bil av en annan privatperson men den förmedlas via en tjänst så gäller samma regler som om du hyrt direkt av privatpersonen - med skillnaden att det ofta ingår en försäkring. I många tjänster finns det en försäkring som är framtagen mellan företaget som tillhandahåller tjänsten och ett försäkringsbolag. När privatpersoner ingår avtal via tjänsten ingår försäkringsskyddet automatiskt under uthyrningsperioden.

Priset för försäkringen ingår ofta i den avgift du betalar till den förmedlande tjänsten. Men villkoren för att omfattas av försäkringen kan skilja sig åt så det är viktigt att du kontrollerar att du uppfyller kraven så att försäkringen gäller i just ditt fall.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå