Hyra eller hyra ut en privat bil

Det förekommer att privatpersoner hyr eller lånar bil av varandra, eller har en gemensam bil i en bilpool. Om du hyr ut din privata bil själv är det viktigt att tänka på att försäkringsskyddet är begränsat.

Om du lånar ut din bil helt tillfälligt så gäller din bilförsäkring i princip som om det var du själv som körde bilen.

Däremot gäller normalt inte halv- och helförsäkringen när du hyr ut eller lånar ut bilen mot betalning. Om du hyr en bil av en privatperson men den förmedlas via en tjänst, är det viktigt att se till så att det ingår en särskild försäkring.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå