Hyra bostad

Det finns mycket att tänka på när du hyr till exempel en lägenhet av en annan privatperson. Du bör alltid ha en hemförsäkring och hyr du under längre tid bör den vara kopplad till den adress där du hyr. Om du hyr via en tjänst så ingår ofta någon typ av försäkring för värden. Airbnb erbjuder till exempel både en värdgaranti och värdförsäkring.

Hyra privat

Se alltid till att få ett skriftligt avtal där det framgår hur mycket du ska betala i hyra, hur lång hyres- och uppsägningstiden är men också hur ni ska hantera eventuella skador på både bostaden och sakerna i den. En bra idé kan vara att göra en inventarieförteckning och en besiktning så att ni enklare kan hantera situationen om något går sönder eller det uppstår skador i bostaden.

Om du skadar saker i en hyrd bostad

Om du har en egen hemförsäkring med ett allrisktillägg kan du använda den om du råkar skada lös egendom i din hyresvärds bostad.

Skillnad när du är på resa

Om du däremot råkar ha sönder något när du hyr hotellrum eller någon annan tillfällig bostad på en resa, så gäller ansvarsskyddet i din hemförsäkring i de flesta fall - både för bostaden och sakerna i den.

Om det uppstår en skada i den hyrda bostaden

Om det skulle uppstå en skada i bostaden du hyr bör du i första hand kontakta hyresvärden så att han eller hon kan anmäla skadan till sitt försäkringsbolag. Skador på till exempel glas i fönster och dörrar, kyl, frys, spis, disk- och tvättmaskin och sanitetsgods ersätts normalt genom hyresvärdens hem- eller villaförsäkring. Detsamma gäller för skador som uppstått på grund av brand eller att vatten strömmat ut.

Om du är den som orsakat skadan

Om du själv skulle orsaka en skada i den hyrda bostaden kan du bli ersättningsskyldig. Vill hyresvärden få ersättning från dig för förstörd egendom kan han eller hon komma med ett skadeståndskrav enligt skadeståndslagen. Din egen hemförsäkring innehåller ett ansvarsskydd som i vissa fall ersätter skadestånd om du skulle bli krävd på det. Får du ett skadeståndskrav kan du vända dig till ditt försäkringsbolag som i sin tur utreder ditt ansvar kring det som hänt och betalar även ut skadeståndet till uthyraren om det skulle visa sig att du varit vårdslös eller oaktsam när skadan inträffade. För hyrd bostad gäller ansvarsskyddet för skador på till exempel glas i fönster och dörrar, kyl, frys, spis, disk- och tvättmaskin och sanitetsgods. Dessutom skador som uppstått på grund av brand eller att vatten strömmat ut. 

Hyra via en tjänst

Om du hyr till exempel en lägenhet via en tjänst så ingår ofta någon typ av försäkring för värden. Airbnb har till exempel en "värdgaranti" och en "värdförsäkring".

Har den som hyr ut till dig en sådan försäkring kan han eller hon i vissa fall få ersättning från den och på så sätt kompenseras för skador som du orsakar.

Värdgarantin ersätter enligt uppgift skador på privata ägodelar eller bostaden och värdförsäkringen kan ersätta andra skador, även vissa personskador.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå