Om du ska hyra, låna eller dela till exempel en lägenhet

Gäller försäkringen när du ska hyra en lägenhet? Eller om du lånar eller delar en bil eller verktyg med andra? Tjänster och appar som till exempel Airbnb, Hygglo, Enerfy:s bildelningstjänst och Snappcar gör det enkelt för privatpersoner att ingå avtal med varandra men svårare att veta vem som ses som konsument i lagens mening och därmed skyddas av konsumentlagstiftningen.

Hur gäller försäkringarna?

När privatpersoner hyr eller lånar saker, bilar eller boende av varandra kallas det för delningsekonomi. Delningsekonomin har gjort att det inte längre är lika självklart vem som är företag och vem som är konsument. Därför finns det anledning för dig som tänker hyra, låna eller dela något att tänka på vad som gäller i fråga om försäkringar. Det kan skilja sig åt beroende på om du använder en tjänst eller om du sköter saken helt privat.

Vad händer om något går fel eller om du orsakar skada på någon annans egendom? Till exempel hem- och villaförsäkringar är inte avsedda för uthyrning i någon större omfattning. Och din vanliga bilförsäkring ger ett mycket begränsat skydd om du hyr ut eller lånar ut din bil mot betalning. 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå