Om gruppförsäkringar

Gruppförsäkringar är försäkringar där en gruppföreträdare, till exempel en arbetsgivare, fackförbund eller en idrottsklubb, kommit överens om ett gruppavtal med försäkringsbolaget. Du kan tillhöra gruppen genom till exempel din anställning eller ett medlemskap.

Gruppförsäkringar kan både vara obligatoriska och frivilliga.

Obligatorisk försäkring

De obligatoriska försäkringarna får alla gruppmedlemmar med automatik genom medlemskapet. De försäkringarna betalas via medlemsavgiften.

Frivillig försäkring

De frivilliga försäkringarna kan medlemmarna själv välja att teckna och betala premie för. Vilket försäkringsskydd som erbjuds styrs av gruppavtalet. Övriga i familjen kan ofta medförsäkras.

Fortsättningsförsäkring

Din gruppförsäkring sägs upp när du inte längre är med i gruppen. Du har rätt att teckna en fortsättningsförsäkring inom tre månader. Den ska ha samma innehåll som gruppförsäkringen, men kan ha ett annat pris.

Fördelar och nackdelar

En fördel med gruppförsäkringar är att priset ofta är lågt och att gruppföreträdaren har förhandlat fram en lösning som passar gruppens behov. En nackdel är att du är bunden av vad gruppföreträdaren och försäkringsbolaget har kommit överens om, även om det inte passar dina behov.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå