Rådgivare har skyldighet att ta till vara dina intressen

Om du kontaktar ett försäkringsbolag eller en försäkringsförmedlare för att teckna en försäkring eller göra en ändring i en befintlig försäkring, har rådgivaren en skyldighet att ta till vara dina intressen.

En försäkringsrådgivare måste anpassa sin rådgivning efter dina önskemål och behov och föreslå lösningar som är lämpliga för dig. Om du överväger något som kan vara olämpligt till exempel på grund av dina ekonomiska förhållanden eller behov, har rådgivaren en skyldighet att avråda dig.

Skadestånd vid brister i rådgivningen 

Om du drabbas av kostnader på grund av att försäkringsbolaget eller förmedlaren varit oaktsamma och brustit i sitt rådgivningsansvar kan du kräva ersättning. Exempelvis om de på grund av vårdslöshet inte sett till dina önskemål och behov. Du måste begära ersättning inom skälig tid. Vad som är en skälig tid bestäms utifrån omständigheterna i det enskilda fallet, det finns alltså ingen fast tidsgräns. Men du bör alltid skicka ditt krav så snart som möjligt för att inte riskera att förlora din rätt till skadestånd.

Provision

Varken försäkringsbolag eller förmedlare får ta emot provision eller ha ett internt system för ersättning om det motverkar deras förmåga att ta till vara dina intressen, behov och önskemål. Du ska få information om vilken ersättning rådgivaren får för avtalet och det ska ske innan försäkringen tecknas. Om rådgivningen skett över telefon får informationen i stället lämnas snarast efter att försäkringen tecknats.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå