Tjugofyra "luckor" i försäkringsskyddet

Försäkringar har många fördelar men de kan vara svåra att förstå. I vår adventskalender skriver vi dag för dag fram till julafton om vanliga luckor i försäkringsskydden eller i alla fall vanliga missförstånd som vi vill att du ska undvika eller kontrollera särskilt.

Lucka 24 Tomten är inte alltid försäkrad

Blir en trädgårdstomte stulen gäller inte stöldskyddet i hem- och villaförsäkringen för den. Tomten på tomten är oförsäkrad (även om huset står på en tomträtt). Orsaken är att den kära trädgårdstomten varken är ett fastighetstillbehör, något medfört eller något inlåst. En allriskförsäkring kan visserligen ge ersättning, förutsett att stölden av tomten räknas som en plötslig och oförutsedd händelse. Plötsligt lär det vara, för vem stjäl något långsamt, men oförutsett, ja kanske beror det på hur anskrämlig tomten är :-)

Trots alla luckor är hemförsäkringen, och andra försäkringar, ändå paketförsäkringar med många fördelar. Men försäkringsbolagen borde vara öppna med vad paketet innehåller så att det inte blir negativa överraskningar när paketet väl öppnas. Ännu mer innehåll och mindre av glansiga omslagspapper med andra ord! Det vore den bästa presenten från försäkringsbolagen till oss alla! God jul!

Lucka 23 Yt- och tätskikt som läcker är undantagna i villaförsäkringarna

Ganska många försäkringsbolag gör undantag för yt- och tätskikt i badrum som läcker, det vill säga när skadan är ett läckande tätskikt, kakel och klinker. Se i vår jämförelse av villaförsäkringar vilka som ersätter och vilka som inte ersätter.

Lucka 22 Veterinärmedicinsk bedömning – svår att ompröva

I djurförsäkringsärenden går det inte att få kostnadsfria utomstående bedömningar när det handlar om veterinärmedicinska bedömningar. Till exempel gör ARN (Allmänna Reklamationsnämnden) undantag för sådana ärenden. Konsekvensen blir att du enbart kan klaga inom bolaget och därefter gå till domstol om du är missnöjd och vill få en utomstående bedömning.

Lucka 21 Fickstölder omfattas inte i en vanlig hemförsäkring

Du kan bara få ersättning för stölden om du uppfattar den omedelbart, till exempel för en väska som plötsligt rycks ifrån dig.

Lucka 20 En olycksfallsförsäkring gäller inte alla "olycksfall"

För att en skada ska räknas som ett olycksfall, enligt försäkringen, ska det handla om en plötslig, oförutsedd och yttre händelse. Om du till exempel snubblar på en sten och skadar foten är det en olycksfallsskada men inte om du får en muskelbristning när du springer.

Lucka 19 En barnförsäkring täcker inte alla sjukdomar

Alla barnförsäkringar har särskilda undantag och begränsningar för vissa sjukdomar. En del bolag har räknar upp vilka sjukdomar som undantas. Andra bolag har valt att ange att försäkringen inte gäller för så kallade medfödda sjukdomar.

Lucka 18 ROT och försäkringsersättning går inte att kombinera

Du kan inte både få ersättning från försäkringsbolaget och göra ROT-avdrag för samma skada. Är byggnadsdelarna som skadats ganska gamla innebär det en hög avskrivning,  du kanske får 20% av skadekostnaden. I sådana lägen kan ROT-avdrag ge mer.

Lucka 17 Både material och arbetskostnad skrivs ned vid reparationer

Vid en reparation i din villa, fritidshus eller bostadsrätt gör försäkringsbolaget avskrivningar på grund av ålder. För till exempel ett badrum som är gammalt så kommer du inte få full ersättning eftersom ett nytt badrum skulle innebära en förbättring. Det är kanske inte så konstigt men observera att alla försäkringsbolag också gör avskrivningar (åldersavdrag) på arbetet och det kostar ofta mer än materialet.

Lucka 16: En försäkring kan ”tecknas” genom att du inte aktivt säger nej.

Det finns försäkringar på marknaden som du själv aktivt måste tacka nej till för att avstå i från. Ett exempel är försäkringar för mobiltelefoner som först är gratis i tre månader, men som sedan måste sägas upp för att de inte ska övergå till en försäkring som kostar. Andra vanliga situationer när försäkringar automatiskt kan läggas på är när du köper en klocka, cykel eller en begagnad bil från vissa webbplatser.

Lucka 15:"Vila på rummet" måste stå i läkarintyget

I det reseskydd som finns i hemförsäkringarna kan du få ersättning om du måste vila på rummet under resan, för att du eller någon i familjen blivit sjuk eller skadats. För att få full ersättning krävs i de flesta fall att en läkare på plats intygar att du behöver vila på rummet. Det är också viktigt att antal dagar för vila på rummet framgår av intyget. Att syftet med resan går förlorad, till exempel att du inte kan spela golf eller åka skidor, brukar inte vara något som gör att du har rätt till ersättning.

Lucka 14: För lågt försäkringsbelopp

Hos en del försäkringsbolag måste du ange ett försäkringsbelopp i din hemförsäkring, det vill säga vad värdet av föremålen i hemmet är. Om du anger ett för lågt belopp kallas det att du är underförsäkrad. Beloppet är inte bara ett tak för ersättningen utan du riskerar också att inte få full ersättning även om själva skadan är lägre än försäkringsbeloppet. Har du saker för 500 000 kr men ett försäkringsbelopp på 250 000 kr innebär det att till exempel Tv:n som är värd 20 000 kr endast är försäkrad till 10 000 kr.

Lucka 13: Barns olycksfall anmäls inte automatiskt

Har ditt barn råkat ut för en skada måste du själv anmäla det till kommunens barnolycksfallsförsäkring eller "skolförsäkring". Det görs inte med automatik via skolan eller den egna barnförsäkringen. Kommunens försäkring ersätter skador under skol- och förskoletid och i en del fall också skador som sker på fritiden."

Lucka 12: Ingen helförsäkring när vagnskadegarantin går ut.

När vagnskadegarantin på din bil går ut är det ditt ansvar att utöka bilförsäkringen till en helförsäkring. Missar du att göra det kommer du sakna försäkring för plåtskador, kollisioner med mera.

Lucka 11: I äldre bilar gäller inte maskinskadedelen

Är din bil äldre än 8 år eller har gått mer än 10 000 mil undantas ofta så kallade maskinskador från bilförsäkringen. Om motorn går sönder får du betala reparationen själv.

Lucka 10: Fel typ av hemförsäkring i bostadsrätt

När du bor i bostadsrätt är det ditt ansvar att hemförsäkringen har ett bostadsrättstillägg eller är en hemförsäkring anpassad för bostadsrätt. Du måste ha det tillägget för att till exempel väggar, golv och badrum ska vara försäkrade. En vanlig hemförsäkring täcker bara "lösöret", det vill säga föremålen.

Lucka 9: Gravidförsäkringen blir inte automatiskt en barnförsäkring

En gravidförsäkring övergår inte med automatik till en barnförsäkring. Teckna därför en barnförsäkring från dag 1 när barnet är fött, även om du sedan tidigare hade en gravidförsäkring. Väntar du med att söka har barnet ett mycket sämre försäkringsskydd. Risken ökar också att barnet kommer att nekas försäkring, eller får en försäkring med undantag, eftersom du i de allra flesta fall måste fylla i en hälsodeklaration.

Lucka 8: Ersättningen kan sänkas när du blir äldre

Ersättningsbeloppen i olycksfallsförsäkringar brukar sänkas i takt med att du blir äldre. Vissa försäkringar urholkas så att de bara ger mindre ersättning utöver direkta kostnader. Den del i försäkringen som minskar brukar vara medicinsk invaliditet, det vill säga ersättning för kroppsskador.

Lucka 7: Villkorsgarantier kan vara innehållslösa

Vissa försäkringsbolag erbjuder en villkorsgaranti, det vill säga att du inte får sämre villkor än din tidigare försäkring om du byter till dem. Skyddet gäller bara under det första försäkringsåret och i en del fall finns det så många undantag att innehållet i villkorsgarantin är ganska litet. Sätt alltså inte för stort hopp till en villkorsgaranti om du byter till en sämre försäkring.

Lucka 6: Elektronikskyddet gäller inte mobiler

I en del hemförsäkringar ingår ett elektronikskydd eller så kan du köpa det som tillägg. Skyddet har många undantag. Till exempel ersätter inget försäkringsbolag mobiltelefoner och vissa undantar till och med surfplattor och TV. Elektronikskyddet är ett bra alternativ till att ha många olika produktförsäkringar som du erbjuds när du köper en viss produkt, men tänk på att kolla vilka produkter det gäller för.

Lucka 5: Stölder ersätts inte om du släppt in någon frivilligt

Om något till exempel blir stulet på en fest kan du inte räkna med att få ersättning från din hemförsäkring. Stölder som görs av någon som du frivilligt släppt in i ditt hem omfattas normalt inte. Däremot kan vissa hemförsäkringar gälla om stölden utförts av till exempel hemtjänsten.

Lucka 4: Inte säkert att reseförsäkringen täcker t ex dykning

"Riskfyllda aktiviteter" omfattas inte i alla hem-, rese- och olycksfallsförsäkringar. Om du skadas vid dykning, bergsklättring eller liknande så kan du vara helt oförsäkrad. Kolla därför att din hem- eller reseförsäkring täcker det du vill göra och teckna annars en särskild försäkring som ger det skyddet.

Lucka 3: Reseskyddet är tidsbegränsat

Reseskyddet i hemförsäkringarna gäller normalt i 45 dagar. Ska du vara borta längre måste du i förväg förlänga reseskyddet eller teckna en särskild reseförsäkring för att vara försäkrad. Om du är oförsäkrad blir du själv ansvarig för stora utgifter, till exempel läkarvård och hemtransporter.

Lucka 2: Alla har inte tjänstepension

Väldigt många anställda - ca 90 procent - omfattas av ett kollektivavtal och har då en tjänstepensionsförsäkring men det gäller alltså inte alla. Vanliga undantag från kollektivavtal är frisörer och mindre It-företag. Kolla upp vad som gäller för dig. Om du inte har tjänstepension, har du större behov av att spara privat till pensionen.

Lucka 1: Ingen olycksfallsförsäkring i hemförsäkringen

Hemförsäkringar innehåller normalt inte någon olycksfallsförsäkring. Det är ett vanligt missförstånd. Du måste teckna en särskild olycksfallsförsäkring för få ett sådant skydd, eller utöka hemförsäkringen.

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå