Fakta


24 "luckor" i försäkringsskyddet
Om distansavtal
Om dödsbon
Gruppförsäkringar
Om handläggning och skadereglering
Om personskador
Om skadestånd - när du orsakat en skada
Vilka försäkringar finns det
Välja och byta försäkring