Om kattförsäkringar

En kattförsäkring består ofta av en livförsäkring som ger en engångsersättning om katten dör innan den uppnått en viss ålder och en veterinärvårdsförsäkring som kan ersätta kostnader för undersökning och behandling om katten blir sjuk eller skadas vid ett olycksfall.

Kattförsäkringen kan i allmänhet tecknas från det att kattungen är sex veckor till dess att katten fyller 7 år. I vissa försäkringar finns det en karenstid på 20 dagar. Om din katt blir sjuk under den tiden gäller inte försäkringen.

När katten blir 6 år gammal börjar livbeloppet hos de flesta försäkringsbolag att sänkas genom en årlig, successiv nedtrappning, för att upphöra vid 10 till 13 års ålder (beroende på försäkringsbolag). 

Veterinärvårdsförsäkringen ersätter kostnader för undersökning och behandling när katten blir sjuk eller skadas vid ett olycksfall. Behandling och vård måste alltid utföras av legitimerad veterinär. Maxbeloppet för veterinärvårdsförsäkringen sänks hos de flesta försäkringsbolag när katten blir 7 eller 8 år men veterinärvårdsförsäkringen upphör aldrig helt.

Även om du har veterinärvårdförsäkring kan kostnaderna bli höga. Förutom grundsjälvrisken, måste du hos många bolag dessutom betala 15 - 25 procent av de ersättningsbara kostnaderna.

Observera att vissa försäkringar inte gäller för så kallade dolda fel. Med dolda fel menas en sjukdom eller skada som fanns när försäkringen tecknades men då inte kunde upptäckas.