Företag
Beloppet inom parentes avser maxbeloppet per år för veterinärvård.
Konsumenternas-poäng Poäng
Här framgår bolagets poäng, som är ett snitt av de fyra delar i hundförsäkringen som Konsumenternas Försäkringsbyrå betygsatt.
Veterinärvård
Alla hundförsäkringar innehåller ett maxbelopp per år för veterinärvård. Det varierar mellan bolagen hur högt maxbeloppet är.

Det finns också skillnader i hur mycket maxbeloppet för veterinärvård årligen sänks med och vad som är lägsta ersättning för veterinärvård.

Ersättning för veterinärvård är det centrala i en hundförsäkring, därför väger denna del 40 % av totalbetyget.
Självrisk
När du tecknar försäkringen kan du som konsument välja självrisk. Vi har valt att jämföra den lägsta självrisken som bolagen erbjuder.

Tänk på att om du väljer en lägre självrisk så får du ofta en högre premie. Väljer du en högre självrisk får du i stället en lägre premie.

Förutom en fast självrisk betalar du en rörlig självrisk på mellan 15 och 25 procent av de ersättningsbara kostnaderna som överstiger den fasta självrisken.

Självrisken väger 20 % av totalbetyget.
Livförsäkring
Hos alla försäkringsbolag kan du teckna till en livförsäkring. Det centrala i försäkringen är livbeloppet, som är det försäkringsbelopp du försäkrar hunden för. Det ska högst motsvara hundens marknadsvärde.

Det finns skillnader i hur mycket livbeloppet årligen sänks med. Det sker vanligen från att hunden är 5-7 år. Det skiljer sig också vid vilken ålder livbeloppet upphör helt.

Livförsäkringen väger 20 % av totalbetyget.
Begränsningar
En hundförsäkring innehåller flera begränsningar. Vi har valt att jämföra de begränsningar som blir aktuella om det värsta skulle inträffa (sjukdom eller olycksfall) och som är särskilt kostsamma för en konsument (MR- och CT-röntgen, rehabilitering, medicin, karens och dolda fel).

Observera att en hundförsäkring innehåller fler begränsningar än de här, vissa begränsningar är dessutom rasspecifika. Kontrollera därför alltid noggrant om det finns begränsningar just för din hundras innan du tecknar hundförsäkringen.

Begränsningar väger 20 % av totalbetyget.
Dina (30 000 kr)
2,8
2,0
2,2
5,0
2,8
If (30 000 kr)
2,7
2,9
2,8
3,0
2,0
Agria (30 000 kr)
2,9
2,6
3,1
3,5
2,8
If Stor (60 000 kr)
3,6
4,6
2,8
3,0
3,1
Svedea (30 000 kr)
2,7
2,6
2,6
2,5
3,4
Sveland Favorit (20 000 kr)
2,5
2,0
2,6
3,0
2,8
Sveland Maximal (100 000 kr)
4,2
5,0
2,6
4,5
3,9
Folksam Bas (25 000 kr)
2,3
2,0
2,0
3,5
1,8
Folksam Mellan (50 000 kr)
3,0
3,6
2,0
3,5
2,1
Folksam Stor (75 000 kr)
3,4
4,6
2,0
3,5
2,5
Agria (60 000 kr)
3,7
4,6
3,1
3,5
2,8
Dina (60 000 kr)
3,3
3,4
2,2
5,0
2,8
Sveland Favorit (40 000 kr)
2,9
3,0
2,6
3,0
2,8
Sveland Favorit (60 000 kr)
3,5
4,6
2,6
3,0
2,8
Svedea (60 000 kr)
3,5
4,6
2,6
2,5
3,4
Svedea (90 000 kr)
3,7
5,0
2,6
2,5
3,4
Agria (120 000 kr)
3,9
5,0
3,1
3,5
2,8
ICA Försäkring (30 000 kr)
3,0
2,6
2,5
3,5
3,9
ICA Försäkring (60 000 kr)
3,8
4,6
2,5
3,5
3,9
Agria Hundras (60 000 kr)
3,9
4,6
3,1
3,5
3,7
Agria Hundras (120 000 kr)
4,0
5,0
3,1
3,5
3,7
Moderna Djurförsäkringar Enkel (30 000 kr)
3,0
2,6
3,4
4,5
1,8
Moderna Djurförsäkringar Dubbel (60 000 kr)
4,2
4,6
3,4
4,5
3,7
Moderna Djurförsäkringar Trippel (90 000 kr)
4,3
5,0
3,4
4,5
3,8
Moderna Djurförsäkringar Trippel (120 000 kr)
4,3
5,0
3,4
4,5
3,8
Bought by many Bas (30 000 kr)
3,4
2,6
5,0
4,5
2,3
Bought by many Standard (60 000 kr)
4,5
4,6
5,0
4,5
3,7
Bought by many Premium (140 000 kr)
4,7
5,0
5,0
4,5
3,9
If Stor+ (90 000 kr)
3,8
5,0
2,8
3,0
3,1

 

Hämta prisuppgifter

AAANNN
ÅÅÅÅMMDDNNNN
MIL (jämnt 100-tal)  
Välj försäkringsomfattning
Hur bor du?
Nattparkering

Har du orsakat en trafikskada senaste 15 åren?

När du klickar på "Hämta priser" godkänner du att dina uppgifter hanteras och skyddas i enlighet med PUL

 
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå