Företag
Konsumenternas-poäng Poäng
Brand- och vattenskador
Utgör 30 % av totalpoängen.
Brandskador ersätts alltid. Vid vattenskador finns viktiga skillnader både i omfattningar och självrisker.
Översvämning och andra naturskador
Utgör 20 % av totalpoängen.
Här poängsätts främst olika självrisker vid översvämning och om läckage från yttertak ersätts.
Skadedjur och hussvamp
Utgör 15 % av totalpoängen.
Här poängsätts främst om vissa skadedjursangrepp och hussvamp ersätts och med vilka maxbelopp.
Åldersavdrag
Utgör 20 % av totalpoängen.
Åldersavdragen kan ha stor inverkan på den slutliga ersättningen. Här poängsätts främst det maximala åldersavdraget på byggdelar.
Allrisk, reklamation, ansvars- och rättsskydd
Utgör 15 % av totalpoängen.
Allrisk ingår oftast inte i en basförsäkring. Ansvarsskydd och rättsskydd ingår alltid, med skillnader främst i maxbelopp för rättskydd.
Aktsam (basnivå)
3,3
3,9
3,8
3,6
2,5
2,2
Dina (basnivå)
3,2
4,0
3,5
2,9
2,3
2,7
Gjensidige (Plus)
4,0
4,5
4,3
3,4
3,3
4,0
Trygg-Hansa (med tillägg)
4,0
4,4
4,1
3,7
3,8
3,4
If (basnivå)
3,4
4,6
4,0
2,4
2,4
2,6
Sveland (basnivå) -Kan ej nytecknas!
3,4
4,1
3,8
3,7
2,5
2,5
Moderna (basnivå)
3,3
3,9
3,8
3,6
2,0
2,8
If (Stor)
4,0
4,6
4,5
3,4
3,5
3,5
Vardia (basnivå) - Kan ej nytecknas!
3,0
3,7
3,5
3,3
1,8
2,5
WaterCircles (basnivå)
3,3
3,8
3,6
3,6
2,1
2,9
Folksam (Bas)
3,3
4,0
3,9
3,3
2,0
2,9
Folksam (Stor)
4,3
4,6
4,9
3,7
4,2
3,7
Moderna (Large)
4,0
4,3
4,6
3,8
3,2
3,8
Vardia (Stor) - Kan ej nytecknas!
3,9
4,4
4,2
3,3
3,5
3,2
WaterCircles (Super)
3,8
4,0
3,8
3,6
4,0
3,7
ICA Försäkring (basnivå)
3,7
4,2
4,3
3,8
2,1
4,0
ICA Försäkring (Plus)
4,1
4,2
4,6
3,8
3,8
4,0
Länsförsäkringar (basnivå)
3,3
4,0
3,9
3,2
2,0
2,7
Länsförsäkringar (med tillägg)
4,0
4,4
4,4
3,2
4,0
3,6
Tre Kronor via Swedbank/Sparbankerna (Bas)
3,4
4,0
3,8
3,7
2,7
2,2
Tre Kronor via Swedbank/Sparbankerna (Plus)
4,1
4,5
4,5
3,7
3,7
4,1
Aktsam (med tillägg)
3,5
3,9
4,2
3,6
2,5
2,8
Dina (med tillägg)
3,8
4,0
4,0
2,9
4,1
3,6
Gjensidige (Bas)
3,2
3,9
3,6
3,2
2,0
2,7
Sveland (med tillägg) - Kan ej nytecknas!
4,0
4,7
4,4
3,7
3,7
3,2
Trygg-Hansa (basnivå)
3,4
3,9
3,8
3,7
2,7
2,5
Safetown (basnivå)
3,3
3,8
3,6
3,6
2,1
2,9
Safetown (Super)
3,8
4,0
3,8
3,6
4,0
3,7

Så har vi satt poäng
Poängskalan är 1.0 – 5.0, där 5.0 skulle vara den bästa försäkringen. Vi har valt ut de fem viktigaste delarna i en villaförsäkring, betygsatt delarna och sammanvägt dem till en totalpoäng. Varje del är uppdelad på flera moment som återfinns i den fördjupade jämförelsen och varje moment poängsätts.
Villaförsäkringarna Sveland och Vardia går sedan november 2019 inte att nyteckna, de ligger dock kvar till november 2020 om du som kund i dem vill kunna jämföra med andra alternativ.

 

Hämta prisuppgifter

AAANNN
ÅÅÅÅMMDDNNNN
MIL (jämnt 100-tal)  
Välj försäkringsomfattning
Hur bor du?
Nattparkering

Har du orsakat en trafikskada senaste 15 åren?

När du klickar på "Hämta priser" godkänner du att dina uppgifter hanteras och skyddas i enlighet med PUL

 
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå