Vattenskada i hyresrätt

Om du drabbats av en vattenskada i din lägenhet kan du få ersättning från hemförsäkringen, både för skador på lös egendom och för merkostnader om du exempelvis behöver annat boende under tiden lägenheten repareras. Ansvarsskyddet kan hjälpa dig om du får ett krav från din hyresvärd.

Vattenskador uppstår oftast i kök eller i badrum. Det kan vara diskmaskiner eller golvbrunnar som läckt eller brister i yt- och tätskikt som orsakat skadan. Ibland drabbas även källarförråd av vattenskador och då kan det som finns förvarat i förrådet skadas.

Det försäkringen täcker

Du kan få ersättning för skadorna på dina skadade möbler och annan lös egendom från din hemförsäkring.

Merkostnader

Merkostnader är sådana kostnader som uppstår till följd av skadan och som du inte har i vanliga fall. Kan du inte använda ditt kök och måste äta på restaurang så kan du få ersättning för en del av kostnaden. Visar det sig att din vattenskada är så omfattande att du inte kan bo i lägenheten under renoveringstiden kan du ha rätt till evakueringsboende och få ersättning för de merkostnader som det kan innebära. Försäkringsbolaget har dock ingen skyldighet att ordna själva boendet åt dig.

Anmäl till din hyresvärd

Om du drabbas av en vattenskada så måste du anmäla det till din hyresvärd. Detta är du skyldig att göra enligt hyreslagen. Hyresvärden gör i sin tur en anmälan till det försäkringsbolag som fastigheten är försäkrad i.

Skadeståndskrav

Om du har orsakat skadan på ett vårdslöst sätt så kan du bli skadeståndsskyldig för den, både mot hyresvärden och mot grannarna i fastigheten. Genom ansvarsskyddet i hemförsäkringen kan du få hjälp att hantera sådana skadeståndskrav.