Stöld och inbrott

Din hemförsäkring ersätter egendom som blir stulen både i och utanför hemmet. Sakerna värderas oftast till sitt marknadsvärde. Med så kallad stöldbegärlig egendom måste du vara särskilt försiktig.

Om du kräver ersättning för stulna saker måste du kunna visa försäkringsbolaget att du ägt dem. Det finns inget krav på att du ska ha kvar kvitton men givetvis är det bra om du har det. Om du inte har något kvitto kan fotografier, bruksanvisningar, kartonger eller kontoutdrag vara bra sätt att visa vad du blivit bestulen på.

Inbrott

Alla försäkringsbolag ersätter stölder genom inbrott i hemmet. För att försäkringsbolaget ska anse att det är fråga om ett inbrott krävs som regel spår efter inbrottet, till exempel brytmärken eller ett förstört lås. Har tjuven kommit in med nyckel blir det däremot en bevisfråga om det skett någon stöld eller inte. Saknas det spår efter inbrottet på dörrar eller fönster kan du få svårt att bevisa att det förekommit någon stöld.

Vinds- eller källarförråd och tvättstugan

Bor du i ett flerfamiljshus och råkar ut för inbott i ditt vinds- eller källarförråd så kan du få ersättning för saker som du förvarat där, men bara upp till ett maximalt belopp (30 000 – 80 000 kr beroende på försäkringsbolag). Stöldbegärlig egendom i förråden ersätts aldrig. Stöld ur en gemensam tvättstuga kan ersättas upp till ett visst belopp (2 000 – 5 000 kr) i flera bolag, även om det inte var fråga om ett inbrott.

Stöld på äldreboende

Om du blir bestulen när du har hemtjänst eller bor i särskilt boende - och vårdpersonal har tillgång till nyckel - ersätter några bolag stölden. Du kan även få ersättning för en sådan stöld om du har en allriskförsäkring i, eller som ett tillägg till, din hemförsäkring.

Särskilda aktsamhetskrav

Som huvudregel ersätter inte försäkringsbolagen stöldbegärlig egendom som du har med dig eller förvarar utanför din bostad. Om du har en allriskförsäkring och stölden kan anses vara plötslig och oförutsedd kan du däremot få ersättning. Särskilda aktsamhetskrav gäller alltid för stöldbegärlig egendom. För att få ersättning för en fickstöld måste du till exempel ha upptäckt den omedelbart och för stölder på arbetsplatser kräver många försäkringsbolag att sakerna ska ha varit inlåsta.

Stöldbegärlig egendom

Som stöldbegärlig egendom räknas till exempel kontanter, mobiltelefoner, datorer, smycken, armbandsur och liknande. Dit räknas också bland annat vin och sprit, mynt- och frimärksamlingar och vapen.

Maxbelopp

För viss typ av egendom finns det också ett tak för vad du kan få i ersättning (maxbelopp), det gäller alltid för kontanter och cyklar inklusive elcyklar. Ofta finns även ett maxbelopp för ersättning av smycken. Värderingen av sakerna görs ofta enligt tabeller i försäkringsvillkoren. Finns det inga tabeller, ersätts du med marknadsvärdet.

Underförsäkrad?

Om du anses underförsäkrad, det vill säga att du har uppgett ett för lågt försäkringsbelopp i förhållande till värdet på din samlade egendom kan bolaget minska ersättningen, även om det bara är vissa saker som blivit stulna eller skadade.

Ersättning till marknadsvärde

När bolagen betalar ut ersättning är syftet att du ska bli försatt i samma ekonomiska situation som före skadan eller stölden. Försäkringsbolaget ersätter därför dina saker till marknadsvärde. Det innebär att sakerna värderas efter hur gamla de är, oavsett vad de kostade när du köpte dem. Har du en soffa som är fem år gammal kan du inte räkna med att få ersättning motsvarande vad det kostar att köpa en ny soffa.

Nyvärde

Om ditt skadade eller förlorade föremål är relativt nytt har du däremot ofta rätt till ersättning för vad det kostar att köpa ett nytt, motsvarande föremål (så kallad  nyvärdesersättning).

Värderingstabeller

Försäkringsbolagen har särskilda tabeller för hur de ersätter bland annat, kläder, glasögon och cyklar.

Ersättning för elektronik

Marknadsvärdet för elektronik beräknas på samma sätt som för övrig egendom. Men på grund av att priserna sjunker snabbt kan ersättningen bli betydligt lägre än vad du köpte den för. Du ersätts med vad det kostar att köpa en ny produkt i dag, minus den summa som den beräknas ha sjunkit i värde under den tid du haft den.

Exempel på ersättning för en TV

Om du till exempel köpte en TV för 15 000 kronor och den är fem år gammal så kan bolagen beräkna ersättningen så här:

Vad TVn kostar idag                             6 000 kr

Avdrag pga ålder, 70%                      - 4 200 kr

Självrisk                                            - 1 500 kr

Ersättning =                                            300 kr

För din fem år gamla TV som du köpte för 15 000 kronor får du alltså 300 kronor.

Elektronikskydd

Vissa hemförsäkringar innehåller ett elektronikskydd som ger en lägre avskrivning och därmed högre ersättning.