Stöld och inbrott

Din hemförsäkring ersätter egendom som blir stulen både i och utanför hemmet. Sakerna värderas oftast till sitt marknadsvärde. Med så kallad stöldbegärlig egendom måste du vara särskilt försiktig.

Om du kräver ersättning för stulna saker måste du kunna visa försäkringsbolaget att du ägt dem. Det finns inget krav på att du ska ha kvar kvitton men givetvis är det bra om du har det. Om du inte har något kvitto kan kontoutdrag, fotografier, bruksanvisningar eller kartonger vara bra sätt att visa vad du blivit bestulen på.

Inbrott i bostaden

Alla försäkringsbolag ersätter stölder genom inbrott i hemmet. För att försäkringsbolaget ska anse att det är fråga om ett inbrott krävs som regel spår efter inbrottet, till exempel brytmärken eller ett förstört lås. Har tjuven kommit in med nyckel blir det däremot en bevisfråga om det skett någon stöld eller inte. Saknas det spår efter inbrottet på dörrar eller fönster kan du få svårt att bevisa att det förekommit någon stöld.

Inbrott i vinds- eller källarförrådet och tvättstugan

Bor du i ett flerfamiljshus och råkar ut för inbott i ditt vinds- eller källarförråd kan du få ersättning för saker som du förvarat där, men bara upp till ett maximalt belopp som varierar mellan försäkringsbolagen. Stöldbegärlig egendom i förråden ersätts aldrig.

Stöld ur en gemensam tvättstuga kan ersättas upp till ett visst belopp i flera bolag, även om det inte var fråga om ett inbrott.

Stöld på äldreboende

Om du blir bestulen när du har hemtjänst eller bor i särskilt boende och vårdpersonal har tillgång till nyckel, ersätter några bolag stölden ur grundskyddet. Du kan även få ersättning för en sådan stöld om du har en allriskförsäkring och händelsen betraktas som en plötslig och oförutsedd händelse.

Stöld av stöldbegärlig egendom

Som stöldbegärlig egendom räknas till exempel kontanter, mobiltelefoner, datorer, smycken, armbandsur och liknande. Dit räknas också bland annat vin och sprit, mynt- och frimärksamlingar och vapen.

Som huvudregel kan du inte få ersättning för stöld av stöldbegärlig egendom som du har med dig utanför din bostad. Om du har en allriskförsäkring och stölden kan anses vara plötslig och oförutsedd kan du däremot få ersättning. Men det ställs alltid särskilda aktsamhetskrav på din hantering av stöldbegärlig egendom som du har med dig. För att få ersättning för en fickstöld måste du till exempel ha upptäckt den omedelbart.

Maxbelopp

För viss typ av egendom finns det ett tak för vad du kan få i ersättning (maxbelopp), detta gäller alltid för kontanter och cyklar inklusive elcyklar. Ofta finns även ett maxbelopp för ersättning av smycken. Värderingen av sakerna sker enligt tabeller i försäkringsvillkoren, men finns det inga tabeller, ersätts du med marknadsvärdet.