Otursskador

Vanliga hemförsäkringar ger ett grundskydd för dina saker, även för dyr teknik. Något allrisk- eller otursskydd finns dock oftast inte och värderingen av den skadade egendomen kan vara låg. En hemförsäkring med elektronikskydd eller en produktförsäkring kan ge en högre värdering

Med allrisk- eller otursskador menas någon plötslig och oförutsedd händelse. Det kan t ex handla om att spilla kaffe på datorn, att barnet välter TV:n eller att du tappar en kamera i marken. Med plötslig menas att skadan ska ha ett snabbt förlopp, och oförutsedd ska tolkas som att skadan inte ska gå att förutse.

Skydd för plötsliga och oförutsedda händelser?

I de flesta hemförsäkringarna finns inte något skydd för plötsliga och oförutsedda händelser från början. För att få ett sådant skydd måste du:

  • Utöka din hemförsäkring med ett allriskskydd
  • Välja en hemförsäkring där allriskskydd ingår som standard
  • Teckna en separat försäkring, så kallad produktförsäkring
  • Välja ett bankkort som ger en allriskförsäkring eller förlängd garanti när du köper produkten med kortet

Har du inte något dessa skydd så saknar du skydd för oturshändelser.

Värdering av skadad egendom

I alla vanliga hemförsäkringar med allrisktillägg görs en nedskrivning av värdet när föremålet som skadats är begagnat. Detta får tydlig effekt på bland annat dyr teknik. Till exempel ersätts en dator med ungefär 40 % av nypriset när den är mer än 2 år gammal.

I produktförsäkringar och hemförsäkringar med särskilda elektronikskydd däremot görs ingen nedskrivning för sakernas ålder utan du kan ersättas med värdet av motsvarande, nya varor om de skadas (likvärdig vara).

Du kan aldrig försäkra ditt inköpspris

”Motsvarande, nya varor” eller "likvärdig vara" ska inte tolkas som att du får tillbaka vad du köpte produkten för. Oavsett vilken sorts försäkring du har, baseras ersättningen för teknik på vad nypriset är nu. Sjunker nypriset, vilket brukar vara fallet för elektronik, får du räkna med lägre ersättning än vad du köpte produkten för. Du kan alltså aldrig försäkra ditt inköpspris, utan bara själva produkten.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå