Brand i hyresrätt

Om du drabbats av en brandskada i din hyresrätt kan du få hjälp från hemförsäkringen. Försäkringen täcker både skador på din egendom och merkostnader om du behöver annat boende under tiden lägenheten repareras. Ansvarsskyddet kan hjälpa dig om du får ett krav från din hyresvärd.

Brandskador uppstår oftast genom att spisplattor glömts påslagna eller att ljus lämnats utan uppsikt. Skadorna kan bli mer eller mindre omfattande beroende på röken och eldens spridning. Som hyresgäst måste du meddela hyresvärden om lägenheten blivit skadad.

Det försäkringen täcker

Du kan få ersättning för skador på möbler och annan lös egendom från hemförsäkringen. Skador på själva lägenheten ska anmälas av din hyresvärd till det försäkringsbolag som fastigheten är försäkrad i.

Merkostnader

Merkostnader är sådana kostnader som uppstår till följd av skadan och som du inte har i vanliga fall. Kan du inte använda ditt kök och måste äta på restaurang så kan du få ersättning för en del av kostnaden. Visar det sig att din brandskadan är så omfattande att du inte kan bo i lägenheten under renoveringstiden kan du ha rätt till evakueringsboende och få ersättning för de merkostnader som det kan innebära. Försäkringsbolaget har dock ingen skyldighet att ordna själva boendet åt dig.

Om skadan drabbat andra

Brandskador kan bli omfattande och även orsaka skada på andra delar av fastigheten. Det är viktigt att du meddelar hyresvärden om du råkat ut för en skada så att han/hon i sin tur kan anmäla händelsen till sin fastighetsförsäkring.

Skadeståndskrav

Om du har orsakat skadan på ett vårdslöst sätt så kan du också bli skadeståndsskyldig för den, både mot hyresvärden och mot grannarna i fastigheten. Genom ansvarsskyddet som ingår i alla hemförsäkringar kan du få hjälp att hantera sådana skadeståndskrav.