Vad ersätts?

Här får du information om vad som ersätts genom hemförsäkringen vid vanliga skador som stöld, vattenskada och brand. Om du bor i bostadsrätt, tänk då på att du måste ha en bostadsrättsförsäkring för att din bostadsrätt (väggar, golv etc) ska vara försäkrad. Hemförsäkringen gäller bara för lösöre, dvs saker som möbler, kläder etc.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå