Vad ersätts?

Här får du information om vad som ersätts vid vanliga skador som stölder, vattenskador och bränder. Observera att du måste ha ett bostadsrättstillägg eller separat bostadsrättsförsäkring för att din bostadsrätt (väggar, golv etc) ska vara försäkrad. Hemförsäkringen gäller bara för lösöre, dvs saker som möbler etc.
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå