Villa

Villaförsäkringen består av flera olika delar som till exempel kan ersätta skador på ditt hus och din tomt. Villaförsäkringen säljs ofta tillsammans med en hemförsäkring. Fördelen med att ha villa -och hemförsäkring i samma försäkringsbolag är att du kan slippa dubbla självrisker om du drabbas av en skada på både byggnaden och ditt lösöre.

Villaförsäkring

Villaförsäkringen omfattar

 • Skydd för byggnaden
  Hela villan omfattas av försäkringen om skadan är en brand eller om ett träd faller ner på byggnaden. Normalt ersätts dock inte en vattenskada genom taket eller grunden. Villaförsäkringen omfattar också tillbehör som köks- och badrumsinredning, värmepanna och rörledningar. Du kan även få ersättning för skador på andra byggnader än själva villan, t ex på ett fristående garage.

 • Skydd för tomtmarken
  Du kan få ersättning för skador på mark, träd, växter, gångar och uppfarter som tillhör byggnaden. Även skador på staket, flaggstång, trädgårdsbelysning och bryggor kan ersättas.

 • Ansvarsskydd
  Försäkringsbolaget kan betala ut ersättning om du i egenskap av villaägare skulle bli skadeståndsskyldig gentemot till exempel en besökare, en granne eller en hantverkare.
 • Rättsskydd
  Du kan få ersättning för kostnader för ett juridiskt ombud om du i egenskap av villaägare skulle hamna i tvist med någon.

Utökat skydd

I många försäkringsbolag kan du köpa tillägg till villaförsäkringen som dels gör att försäkringen omfattar fler händelser dels ger högre ersättningsbelopp för äldre byggnadsdelar och tillbehör om de skadas.

Gäller ett år i taget

Villahemförsäkringar gäller ett år i taget. Under den tiden får du bara byta eller säga upp försäkringen om ditt försäkringsbehov upphör som när du säljer villan.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå