Utlandsboende

Äger du ett hus eller en lägenhet utomlands måste du som regel skaffa en försäkring i utlandet. Äger du en andelslägenhet (timeshare) behöver du ingen försäkring för den; däremot bör du se till att ha ett bra reseskydd för resorna och vistelsen.

Hur försäkringarna för bostäder utomlands ser ut varierar från land till land och vi har ingen särskild kunskap om dem. Däremot bör fastighetsmäklaren kunna ge information om försäkringar i samband med att du köper huset eller lägenheten. Vi känner bara till ett enda bolag där ett hus i ett annat land kan ingå i samma försäkring som din svenska bostad och det är försäkringsbolaget Brookfield (Hiscox). Observera att dessa försäkringar främst riktar sig till mer exklusiva hus.

Trygg-Hansa har en särskild utlandshemförsäkring, dvs en hemförsäkring som gäller utomlands. Den gäller dock inte för själva byggnaden.

Andelslägenhet (timeshare)

Köper du en andelslägenhet eller timeshare betyder det att du köper nyttjanderätten av en bestämd lägenhet under en bestämd tidsperiod i en bestämd anläggning. Det handlar i praktiken inte om något bostadsköp utan om en förhandsbokning och förhandsbetalning av en hyreslägenhet under samma veckor för all framtid. Du behöver inte någon försäkring för din andel. Däremot bör du se till att du har ett bra reseskydd.

Konsument Europa har bra information om Timeshare.