Barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare

Har du egna barn under 18 år som bor växelvis hos dig men är folkbokförda på en annan adress? De kan ändå omfattas av din hemförsäkring.

Om du har barn under 18 år som bor växelvis hos dig gäller vanligtvis din hemförsäkring även för barnen medan de är hos dig. Det spelar ingen roll om du är legal vårdnadshavare eller har umgängesrätt för dina barn. 

Några försäkringsbolag vill att de som omfattas av hemförsäkringen även är namngivna på försäkringsbrevet men för dina barn under 18 år gäller försäkringen ändå under den tid de vistas hos dig. Vid en skada vill dock försäkringsbolaget alltid ha möjlighet att undersöka om barnet kan täckas av den andre vårdnadshavarens hemförsäkring.

Om barn bor växelvis hos båda sina vårdnadshavare är de alltså alltid täckta av en av vårdnadshavarnas hemförsäkringar. Det är bra att veta att barnets egendom har ett obrutet försäkringsskydd men även att det viktiga personliga skyddet i hemförsäkringarnas rese-, ansvars-, rätts- och överfallsskydd gäller under samma förutsättningar.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå