Äldreboende

På ett äldreboende kanske du inte tagit med dig alla dina saker. Men även om du inte har så värdefull egendom är en hemförsäkring bra att ha.

En hemförsäkring innehåller mer än ett stöldskydd. Bland annat ingår ett så kallat ansvarsskydd i alla hemförsäkringar. Skulle du råka orsaka till exempel en brand och får ett skadeståndskrav riktat mot dig, kan försäkringen ersätta kravet.

Eftersom personalen på ett äldreboende oftast har nyckel till de boendes rum eller lägenhet och det därför kan vara många personer som har tillgång till en nyckel till din bostad, är det viktigt att du kontrollerar hur ditt försäkringsbolag ersätter en stöld där tjuven har använt nyckel. Bara vissa försäkringsbolag ersätter sådana stölder.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå