Ägarlägenhet

En ägarlägenhet är en ganska ny form av boende. Numera kan man äga och få lagfart på en enskild lägenhet i ett flerbostadshus.

Om du köper en ägarlägenhet innebär det att du äger din egen lägenhet. Du äger alltså inte bara rätten att använda bostaden som du gör med en bostadsrätt, utan lägenheten är din egen – precis som när du är ägare till ett småhus.

Ta reda på hur du kan försäkra din ägarlägenhet, det finns olika lösningar för olika fastigheter. Genom samfälligheten kan till exempel hela fastighetens försäkring även omfatta varje ägarlägenhet. Det kan också vara så att du behöver försäkra din egen lägenhet själv.