Hur bor du?

Oavsett hur du bor behöver du en hemförsäkring.

Bor du i en hyresrätt räcker en hemförsäkring. Bor du i bostadsrätt behöver du en hemförsäkring och ett bostadsrättstillägg (bostadsrättsförsäkring). Bor du i villa behöver du en villahemförsäkring, dvs både en hemförsäkring och en försäkring för villabyggnaden.

Även om du inte har så mycket värdefull egendom är reseskyddet, ansvarsskyddet och rättsskyddet viktiga delar att ha. De som är skrivna på samma adress och delar hushåll, kan omfattas av samma hemförsäkring. Men om du till exempel hyr i andra hand eller är inneboende behöver du oftast en egen försäkring.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå