Reseskydd

I alla hemförsäkringar ingår ett reseskydd som normalt gäller i 45 dagar. Reseskyddet ersätter viktiga skadehändelser på din resa om du blir akut sjuk eller råkar ut för ett olycksfall och behöver läkarvård. Dessutom ersätts transport hem med t.ex. ambulansflyg om det blir nödvändigt.

Sjukdom och olycksfall

Alla hemförsäkringars reseskydd ersätter händelser som annars kan bli mycket kostsamma för dig om du drabbas av akut sjukdom eller olycksfall. Du kan få ersättning för till exempel vårdkostnader eller hemtransport till Sverige vid en svår skada. Akut tandvård kan också ersättas till ett visst belopp.  

Skyddet gäller normalt i 45 dagar från avresan, men i vissa försäkringsbolag i 60 dagar (se vår jämförelse).

Överfall med mera

Hemförsäkringarnas överfallsskydd (kan t.ex. ge ersättning om du råkar ut för en misshandel, rättsskydd (kan ersätta kostnader för juridiskt ombud) och ansvarsskydd (kan ersätta skadeståndskrav riktat mot dig) gäller också på resa. Tänka dock på att det kan förekomma begränsningar i rättskyddet vid resa utanför Norden (se vår jämförelse).

I grundskyddet ingår alltid egendomsskydd vid stöld under vissa förutsättningar och till ett visst maxbelopp.

Nära anhörig sjuk

Reseskyddet innehåller oftast betald hemresa om nära anhörig blir allvarligt sjuk eller skadad eller egendom hemma skadas allvarligt.

Försenat bagage

Reseskyddet kan ge viss ersättning för personförsening och bagageförsening, till exempel om bagaget kommer fram sent till resmålet. Även outnyttjade (förstörda) semesterdagar kan ersättas vid sjukdom eller olycksfall. Men här varierar försäkringsbolagens villkor mycket.

Vilka omfattas?

Ofta gäller försäkringen för dig som är försäkringstagare och för de som är skrivna på samma adress och som delar hushåll med dig men några bolag kräver att alla som ska omfattas av försäkringen också finns namngivna i försäkringsavtalet. Barn under 18 år som du har vårdnaden om omfattas normalt av din hemförsäkrings reseskydd, även om de inte är skrivna på din adress.

Resa med barnbarn

Om barnets vårdnadshavare inte är med på resan och du gör en resa utanför Sverige med övernattning, omfattas även barnbarn under 18 år av reseskyddet i din hemförsäkring.

Riskfyllda aktiviteter

En hemförsäkring gör ofta undantag för riskfyllda aktiviteter. Skidåkning off pist, dykning med tub och bergsklättring är exempel på aktiviteter som inte täcks av försäkringen. Däremot ersätts alltid skador vid skidåkning i pistat område, normal snorkling och bergsvandring.

Resetillägg – utökat skydd vid resa

Du kan teckna ett resetillägg till din hemförsäkring som utökar ditt skydd på resan. Tillägget innehåller främst ett avbeställningsskydd. Ett avbeställningsskydd kan betala tillbaka din resekostnad om det händer något allvarligt innan du påbörjar resan. I de flesta fall ersätts du om du själv, närstående eller ditt resesällskap drabbas av en plötslig allvarlig sjukdom, olycksfall eller dödsfall. I många fall gäller även försäkringen om en allvarlig skada drabbar ditt hem.

Tänk på att det kan bli svårt att få ersättning om du redan har en kronisk sjukdom när du bokar resan. Men vissa avbeställningsskydd kan ändå ersätta vid akuta försämringar eller om du varit helt symtomfri en viss tid före bokningstillfället.

Tillägget innehåller ofta erbjudande om en ersättningsresa om du inte har kunnat utnyttja mer än halva resan på grund av allvarlig sjukdom eller olycksfall. Ibland kan även utökad ersättning vid försening ingå.

Läs mer om

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå