Överfallsskydd

Om du skulle bli utsatt för t ex misshandel eller ett sexualbrott kan du få ersättning genom överfallsskyddet i din hemförsäkring. Om gärningsmannen omfattas av samma hemförsäkring som du kan du däremot normalt inte få någon ersättning.

Om du skulle bli utsatt för misshandel eller ett sexualbrott kan du få ersättning genom överfallsskyddet i din hemförsäkring. För att skadan ska bedömas som misshandel måste du ha blivit utsatt för fysiskt våld. För sexualbrott finns däremot inte det kravet.

Tänk på att det inte ställs lika höga krav på att bevisa brottet i hemförsäkringens överfallsskydd som det gör i en domstol. Du ska därför alltid begära att försäkringsbolaget gör en egen bedömning av din rätt till ersättning, oberoende av om gärningsmannen har dömts för brottet i domstol eller inte.

Utsatt dig för risken?

Om du anses ha utsatt dig för risken att skadas, kan du få avdrag från ersättningen. Det gäller också om du varit påverkad av alkohol eller droger och det har bidragit till att du blivit misshandlad. När det gäller sexualbrott finns inte de undantagen.

Misshandel i hemmet ersätts sällan

Hos de flesta bolag gäller överfallsskyddet inte om du skadats av någon som omfattas av samma hemförsäkring som du, det vill säga någon som du bor och delar hushåll tillsammans med. Flera fall av misshandel mellan närstående i hemmet ersätts därför inte.

Du kan inte heller få ersättning ur överfallsskyddet om din skada har uppstått i samband med att du utför ett brott.

Läs också

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå