Katastrofskydd på resor utomlands

I de flesta hemförsäkringar ingår ett så kallat katastrofskydd som kan ersätta allvarliga händelser när du är på en utlandsresa. Skyddet finns dock inte i hemförsäkringar hos Aktsam, Safetown eller Watercircles.

Om katastrofskyddet ingår i din hemförsäkring gäller det alltid om det inträffar en naturkatastrof i det område där du befinner dig.

Katastrofskyddet ersätter nödvändiga och skäliga merkostnader för omedelbar evakuering till Sverige (eller till en säkrare plats), oftast med max 10 000 kr per person.

Ett generellt krav för att skyddet ska gälla är att svenska UD avråder från resor till det aktuella området. Läs mer om UDs avrådan.

Om det utbryter en epidemi, allvarlig smitta, eller om epidemin skulle utvecklas till en pandemi i området, gäller däremot katastrofskyddet bara i vissa hemförsäkringar.
Katastrofskyddet gäller också om det skulle utbryta terror i området, däremot inte alltid vid krigshandlingar. Försäkringsbolagen har olika villkor.

Läs mer i vår jämförelse av katastrofskyddet i hemförsäkringar under reseförsäkringar.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå