Skadedjur och hussvamp

Om du råkar ut för angrepp av skadedjur i ditt fritidshus omfattar försäkringen främst sanering av skadedjuren. Vid angrepp av husbock eller hästmyror ersätter de flesta försäkringsbolag även reparation. Flera bolag ersätter också angrepp av hussvamp.

Försäkringen ersätter sanering av ditt fritidshus om du råkar ut för getingar, råttor, möss, pälsängrar, kackerlackor och andra skadedjur. Sanering innebär att skadedjuren bekämpas. Eventuella skador som skadedjuren kan ha orsakat ersätts som huvudregel inte.

Avtalat saneringsföretag

Saneringen ska utföras av det saneringsföretag som anvisas av försäkringsbolaget. Ofta är ett avtalat saneringsföretag redan angett i försäkringsvillkoren, ibland är även de fullständiga villkoren för sanering medtagna.

Träförstörande insekter

Blir byggnaden angripen av husbock, hästmyror eller andra träförstörande insekter ersätter de flesta försäkringar även kostnaden för att repararera byggnadsdelar om deras "brukbarhet och bärighet" blivit väsentligt nedsatta av angreppet.

Hussvamp

Om ditt fritidshus angrips av hussvamp (äkta hussvamp) kan du i några försäkringar få ersättning för det. Vissa försäkringsbolag har det i sina grundvillkor men i andra måste du ha tecknat ett tillägg till fritidshusförsäkringen. Som regel är ersättningen begränsad till ett maxbelopp på mellan 500 000 - 1 miljon kronor men något bolag kan betala ersättning upp till så kallat fullvärde. Karensregler eller att försäkringen börjar gälla efter godkänd besiktning är också vanligt.

Självrisken vid hussvampskada kan i vissa försäkringsbolag vara mycket hög.

Åldersavdrag

Om du får ersättning för reparation görs för många byggnadsdelar, som t ex väggar och golv, åldersavdrag enligt tabeller i försäkringsvillkoren. Åldersavdraget görs på både arbete och material. Det finns ett maximalt åldersavdrag som varierar mellan bolagen men det högsta är för nuvarande 105 000 kr.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå