Brandskada i bostadsrätt

Om du drabbats av en brandskada i din bostadsrätt kan du få hjälp från föreningens fastighetsförsäkring, från din bostadsrättsförsäkring och även från din hemförsäkring. Föreningens fastighetsförsäkring och bostadsrättsförsäkringen omfattar skador på själva lägenheten. Hemförsäkringen omfattar skador på lösöret och merkostnader som du drabbas av om du behöver annat boende när lägenheten repareras. Ansvarsskyddet i din hemförsäkring kan hjälpa dig om du anses vållande till branden.

Brandskador uppstår ofta genom att spisplattor glömts påslagna eller att ljus lämnats utan uppsikt. Skadorna kan bli mer eller mindre omfattande beroende på rökens och eldens spridning. Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du främst för brandskador som du orsakat genom vårdslöshet.

Försäkringsskydd vid brand

Om du drabbas av brand, oavsett om branden har börjat i din lägenhet eller om den har spridit sig till din lägenhet, har föreningen ansvaret för skadorna i din lägenhet och i fastigheten i övrigt. Det är föreningens fastighetsförsäkring som ska täcka kostnaderna för att reparera skadorna.

Om du själv har bekostat fast inredning och ytskikt i din lägenhet och har valt en högre standard än den ursprungliga, kan din bostadsrättsförsäkring ta över den kostnad som hör ihop med skadorna på dessa delar av din bostad. Då kommer du att få betala den självrisk som du har i din bostadsrättsförsäkring.    

Om dina saker, möbler och annan lös egendom, har skadats av branden kan du få ersättning ur din hemförsäkring.

Merkostnader ur hemförsäkringen

Merkostnader är sådana kostnader som uppstår till följd av skadan och som du inte har i vanliga fall. Kan du inte använda ditt kök och måste äta på restaurang kan du få ersättning för en del av kostnaden. Om brandskadan är så omfattande att du inte kan bo i lägenheten under renoveringstiden kan du ha rätt till ersättning för dina merkostnader för ett tillfälligt boende. Försäkringsbolaget har dock ingen skyldighet att ordna själva boendet åt dig.

Åldersavdrag

Är inte din lägenhet helt ny gör ditt försäkringsbolag åldersavdrag på ytskikten i lägenheten. Åldersavdrag görs även på skadad köks- och badrumsinredning. Avdraget görs både på det material som skadats och på arbetskostnaderna. Du får då själv betala mellanskillnaden upp till nypriset för renoveringen. Vid brandskador ska som huvudregel bostadsrättsföreningen, genom fastighetsförsäkringen, betala dina åldersavdrag.

Skadeståndskrav

Om du anses ha vållat branden kan du bli skadeståndsskyldig både mot bostadsrättsföreningen och mot grannarna i fastigheten. Genom ansvarsskyddet i din hemförsäkring kan du få hjälp att hantera sådana skadeståndskrav.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå