Elektronisk plånbok – som Paypal och Masterpass

Paypal och Masterpass är olika exempel på elektroniska plånböcker. Det finns ingen definition av vad en elektronisk plånbok är - bara att det är någon form av online-baserad betaltjänst.

Det finns elektroniska plånböcker som innebär att du skapar ett konto online och flyttar dit pengar genom kontoöverföringar eller kortbetalningar. Därefter kan du betala från det kontot till handlare eller andra konsumenter som är anslutna till samma system.

Det finns andra tjänster som också kallas elektroniska plånböcker som innebär att du lagrar dina kortuppgifter och sedan gör kortbetalningar via till exempel din mobiltelefon. Ett exempel på det är Masterpass från Mastercard.

Här beskriver vi elektroniska plånböcker som innebär att du skapar ett konto online och betalar till andra som är anslutna till samma system.

För- och nackdelar med en elektronisk plånbok

En fördel med en elektronisk plånbok är att du enkelt kan betala för en viss tjänst utan att exponera ditt kortnummer. Förutsättningen är att både du och betalningsmottagaren är anslutna till samma system. Nackdelen blir att användningsområdet kan vara begränsat och att du måste hålla reda på många olika lösenord m.m. i olika elektroniska plånböcker.

Paypal är den största elektroniska plånboken

Den i särklass största elektroniska plånboken i världen är Paypal med över 100 miljoner användare i mer än 200 länder. Den verksamhet som Paypal bedriver i Sverige sker under tillstånd från deras kreditmarknadsbolag i Luxemburg. Många andra elektroniska plånböcker som funnits i Sverige har med tiden försvunnit på grund av låg efterfrågan. De som fortfarande finns är ofta begränsade till transaktioner inom bland annat onlinespel.

Kryptovalutor använder elektroniska plånböcker

Man använder även elektroniska plånböcker för att förvara, och betala med, kryptovalutor som Bitcoin. På så vis fungerar den elektroniska plånboken både som ett sparkonto och ett betalkonto för kryptovalutan. Den verksamheten är oreglerad och står inte under tillsyn av någon myndighet. Därför tar man som konsument en risk om man använder Bitcoin. Värdet på kryptovalutan kan kraftigt variera och det händer att plånböcker med Bitcoin råkar ut för hacker-attacker med följd att konsumenternas Bitcoin går förlorade utan chans till återbetalning.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå