Mobilbetalningar med Apple Pay och Samsung Pay

Många mobilbetalningar fungerar genom att du kopplar ett eller flera betalkort till en app i din mobiltelefon. De vanligaste är Apple Pay och Samsung Pay. Samma regler gäller som för vanliga kortbetalningar -  till exempel i fråga om obehöriga transaktioner.

För att kunna betala med ditt betalkort via antingen Samsung Pay eller Apple Pay krävs det att din kortutgivande bank stöder det tekniskt och tillåter det i sina avtalsvillkor. I dagsläget stöds Samsung Pay av fler kortutgivare än Apple Pay.

Om du vill börja använda någon av betalningsmetoderna ska du registrera dina kort i mobiltelefonen samt aktivera funktionen genom de säkerhetssystem som din bank tillämpar. Du måste godkänna användarvillkor/personuppgiftsvillkor både från din kortutgivande bank och från Samsung/Apple.

Hur betalar jag med Apple Pay och Samsung Pay?

När du ska betala med Samsung Pay eller Apple Pay startar du betalningsfunktionen på din telefon och identifierar dig därefter genom antingen en kod, ditt fingeravtryck eller med ögonscanning. Därefter håller du telefonen mot betalkortsterminalen. Du kan komma att behöva bekräfta köpet med ditt korts PIN-kod.

Fungerar Apple Pay och Samsung Pay i alla terminaler?

Apple Pay kommer inte att fungera i äldre betalkortsterminaler, bara på sådana som klarar kontaktlösa betalningar. Apple Pay använder så kallad NFC-teknik, som är densamma som används vid så kallade kontaktlösa betalningar. Tekniken innebär att mobiltelefonen sänder ut radiovågor med kortets information och som betalkortterminalen kan läsa av.

Samsung Pay däremot använder både NFC-Teknik och så kallad MST-teknik. Då skapar mobiltelefonen en magnetisk signal som kan läsas av samma enhet i betalkortsterminalen som läser av betalkortets magnetremsa. Därför kan du betala med Samsung Pay även i äldre betalkortsterminaler.

Vem klagar jag till om jag får problem med Apple Pay eller Samsung Pay?

Den verksamhet som Samsung och Apple bedriver i dag är inte tillståndspliktig. Det innebär att tillståndet för själva betaltjänsten ligger hos kortutgivaren och att det är dit du ska vända dig om du får problem efter att gjort en kortbetalning med hjälp av Apple Pay eller Samsung Pay. Regler för obehöriga transaktioner och möjlighet att begära återbetalning med mera är exakt desamma som om du gjort en vanlig kortbetalning utan mobilen. Läs mer obehöriga transaktioner.

Vad gör jag om jag förlorar mobiltelefonen?

Du kan spärra Pay-funktionen utan att behöva spärra korten. Kontakta tillverkaren eller försäljaren av din telefon för mer information.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå