Sätta in och ta ut pengar i automat

Det är din bank som bestämmer hur mycket pengar du får sätta in och ta ut ur automater. Hur mycket du får sätta in och ta ut varierar mellan bankerna. Likaså hur ofta du får sätta in och ta ut pengar.  

Ta ut pengar i automat

Du brukar få ta ut mellan 15 000 – 30 000 kr under en period i automater. Den perioden kan vara mellan 4-5 dagar och en vecka. Vissa banker har också en beloppsgräns för hur mycket du får ta ut per gång.

Sätta in pengar i automat

När det gäller att sätta in pengar i en automat så kan det finnas beloppsgränser. Det kan vara en övre gräns på max 10 000 kr och perioden kan till exempel vara en vecka eller en månad.

Det företag som sköter automaterna kan utöver bankernas villkor även ha en övre gräns för antalet sedlar som kan matas in vid samma tillfälle.

Fel vid uttag eller insättning i automat?

Om det blir fel när du vill ta ut eller sätta in pengar i en automat så ska du vända dig till den bank där du har ditt konto och reklamera. Banken kommer i sin tur att höra av sig till det företag som sköter automaten och kontrollera vad som har hänt.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå