Vad kostar olika betaltjänster?

Vill du veta vad det kostar att göra en utlandsbetalning eller ta ut pengar i en uttagsautomat? Många vanliga betaltjänster hos banken är kostnadsfria men andra kostar pengar. Nu kan alla jämföra vad det kostar att göra de vanligaste betaltjänsterna hos olika banker och andra företag.

I vår nya jämförelse kan du jämföra vad det kostar att göra 14 av de vanligaste betaltjänsterna, till exempel att göra en överföring mellan olika banker, att göra automatuttag i och utanför Sverige och att betala med Swish. Du kan också jämföra vad det kostar att öppna ett betalkonto och ha ett vanligt bankkort. De flesta betaltjänsterna i jämförelsen ingår i betalkonton med grundläggande funktioner som alla som bor i Sverige i princip har rätt till. Men inte alla.

Vilka tjänster som ska jämföras bestäms av EU

Från den 31 oktober 2018 är betaltjänstföretag, alltså banker och kreditmarknadsbolag, skyldiga att rapportera till Finansinspektionen (FI) vilka avgifter de tar ut för olika typer av betaltjänster till konsumenter. Företagen ska rapportera den lägsta avgift som de erbjuder alla konsumenter för de mest representativa betaltjänsterna.

De avgifterna redovisas sedan i vår jämförelse. Vilka tjänster som ska jämföras har bestämts av EU och gäller i fyra år framåt.

Vilka företag är skyldiga att rapportera?

Alla företag som erbjuder betalkonton med någon av de grundläggande funktioner som beskrivs i betaltjänstlagen måste rapportera in uppgifter till Finansinspektionen.

Vad är ett betalkonto grundläggande funktioner ?

Med betalkonto menas ett konto där kunden kan placera pengar samt utföra och ta emot betalningstransaktioner. Alltså det man brukar kalla för lönekonto, personkonto eller transaktionskonto. Andra konton som sparkonton, kreditkortskonton, bolånekonton och konton för elektroniska pengar, är däremot inte betalkonton i lagens mening.

Med grundläggande funktioner menas följande tjänster:

  • tjänster som krävs för att öppna, inneha och avsluta ett betalkonto
  • tjänster som gör det möjligt att sätta in medel på ett betalkonto
  • tjänster som gör det möjligt att inom EES ta ut kontanter från ett betalkonto över disk eller i uttagsautomater
  • tjänster som gör det möjligt att utföra följande betalningstransaktioner inom EES
    • autogirering
    • betalningar genom ett debetkort, inbegripet betalningar
    • onlinebetalningar, inbegripet stående överföringar, vid terminaler, över disk och via kreditinstitutets onlinetjänster.

Ett debetkort är det som i dagligt tal kallas för bankkort, alltså ett kort där uttag och köp dras direkt från ett tillgängligt saldo på betalkontot. Kortet ska gå att använda för både uttag i automat, köp i butik och på internet.