Om avgifter för banktjänster

Hur ofta brukar du betala räkningar, hur ofta använder du kort i butik, hur ofta gör du överföringar mellan olika konton? För att hitta de banktjänster som passar dig bäst bör du börja med att se över dina behov. Därefter kan du jämföra vad de kostar hos olika banker och andra betaltjänstföretag. På de här sidorna hittar du två olika jämförelser av avgifter för vanliga banktjänster.

Jämför avgifter är en jämförelse som har funnits på vår webbplats länge. I den kan du jämföra avgifter för att ha internetbank, betala räkningar, göra överföringar från ditt konto till ett konto i en annan bank och att lösa in bank- och plusgiroavier.

Jämför betaltjänster - ny jämförelse enligt EU-standard

Jämför betaltjänster är en helt ny jämförelse. Där hittar du priset för 14 olika vanliga betaltjänster som banker och andra betaltjänstföretag erbjuder alla sina kunder. Den jämförelsen hänger ihop med ett EU-direktiv om att det ska gå att jämföra avgifter för betalkonton, för att byta betalkonto och tillgången till betalkonto med grundläggande funktioner på samma sätt inom hela EU.

Avgifterna via Finansinspektionen

Enligt EU-direktivet måste alla företag som erbjuder just betalkonton med grundläggande funktioner rapportera in sina avgifter för vissa vanliga betaltjänster så att alla ska kunna jämföra vad det kostar. Företagen rapporterar till Finansinspektionen som skickar uppgifterna till oss.

Våra olika jämförelser överlappar varandra i vissa avseenden: bland annat vad gäller att betala räkningar via giro och brevgiro och i att göra enstaka och stående överföringar.

Vill du veta vad det kostar att lösa in en plusgiro- eller bankgiroutbetalning kan du titta i Jämför avgifter.

Jämför betaltjänster hittar du avgifter för kontantuttag, Swish och internationella betalningar.
Finansinspektionens webbplats hittar du information om vart du vänder dig om du hittar felaktiga uppgifter i jämförelsen.

Prissättningen av banktjänster

Det finns inga lagregler om hur mycket betalt en bank eller något annat finansiellt företag får ta för sina tjänster. Prissättningen av banktjänster är fri. Det är du som avgör om tjänsten är prisvärd. Alla priser som banken tillämpar på sina tjänster ska finnas lätt tillgängliga.

En förutsättning för att banken ska kunna ta ut en avgift för en tjänst är att du har fått information om avgiften i förväg. Informationen kan lämnas till exempel i kontoavtalet eller i en prislista.

Vilka betaltjänster är bäst?

Bankernas betaltjänster skiljer sig åt och det finns ingen lösning som är bäst för alla eftersom alla kunder har olika behov och förutsättningar. För att välja den lösning som passar dig bäst bör du se över dina behov, till exempel hur ofta du betalar räkningar, betalar med kort i butik eller gör överföringar mellan olika konton.

Sådant som kan påverka ditt val kan vara tillgång till bankkontor, internetbank, girotjänster och avgifter.

Förmånskund?

Det är vanligt att banker paketerar vissa tjänster och erbjuder dem till ett paketpris. Ofta är en betaltjänst en viktig del i paketlösningarna. Vissa banker har dessutom olika förmånskundsystem där ett betalpaket kan vara avgiftsfritt eller erbjudas till reducerat pris.