Starta och stoppa överföring

För att komma igång med autogirot ger du betalningsmottagaren fullmakt att begära att din bank drar en viss summa från ditt konto för betalning vissa dagar - autogiromedgivande. Vill du stoppa alla framtida betalningar måste du i stället återkalla medgivandet till autogirot.

Du anmäler att du vill starta ett autogiro antingen genom att kontakta betalningsmottagaren (det företag som du ska betala till) eller din bank. Du kan ge ditt medgivande på en blankett eller via internet. Du får ingen bekräftelse på nya autogiromedgivanden via banken. Om du har internetbank brukar dock dina autogiron redovisas där.

För att tjänsten ska komma igång ska också banken godkänna att det konto du angett får användas för autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna dig som användare av autogiro. Autogirotjänsten administreras via företaget Bankgirot och är kostnadsfri men vissa betalningsmottagare tar ut aviavgifter även vid autogirobetalning.

Betalningsmottagaren ansvarar för information om betalning

Det är betalningsmottagaren som har ansvar för att informera dig om vilket belopp som kommer att dras från kontot och på vilken dag. De kan antingen lämna informationen inför varje enskild förfallodag eller vid ett enda tillfälle som omfattar flera framtida förfallodagar.

Meddelandet ska du få senast åtta bankdagar (vardagar) före den första förfallodagen eller åtta bankdagar före varje enskild förfallodag. Din bank har ingen skyldighet att pröva om ett begärt uttag är korrekt eller att lämna information om begärda uttag i förväg. Banken informerar dig om gjorda betalningar genom kontoutdrag.

Täckning på kontot

Du måste själv se till att det finns tillräckligt med pengar på ditt konto för att betalningen ska kunna göras. Senast klockan 00:01 den dag pengarna ska dras ska det finnas täckning på kontot. Saknas det tillräckligt med pengar kan det betyda att betalningen inte genomförs. Betalningsmottagaren kan göra ytterligare uttagsförsök om det saknas pengar på kontot - upp till tre försök under max tre vardagar efter förfallodagen.

Banken kan i vissa fall godkänna en betalning även om det saknas full täckning på kontot. Kontrollera med din bank vilka villkor de tillämpar. Uppstår det ett minus på ditt konto får banken ta ut ränta och avgifter för detta.

Byta bank

När du byter bank och får ett nytt betalkonto måste du ändra autogirot. Tala om för din nya bank att du har autogiron så hjälper den dig med att flytta autogiromedgivandena till ditt nya konto.

Stoppa en enstaka betalning

Du har rätt att i förväg stoppa en enstaka betalning genom att meddela din bank senast den sista vardagen före förfallodagen. Banken kan ha ett krav på att ditt meddelande måste ha kommit in senast en viss tidpunkt på dagen. Enligt autogiroavtalet kan du även stoppa en betalning genom att meddela betalningsmottagaren senast två vardagar före förfallodagen.

Vill du stoppa alla framtida betalningar måste du i stället återkalla medgivandet till autogirot.

Återkalla ett autogiro

Enligt det medgivande till autogiro som du undertecknar har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till autogirot. Det gör du antingen genom att meddela din betalningsmottagare eller din bank. Betalningsmottagaren ska ha ditt meddelande om återkallelse senast fem vardagar före nästa förfallodag för att kunna stoppa ännu inte genomförda betalningar. Väljer du att återkalla autogirot via banken ska ditt meddelande vara mottaget av banken senast den sista vardagen före förfallodagen (exakt tidpunkt på dagen bestäms av banken).

Rätt till återbetalning

Även om det finns ett giltigt medgivande till autogirobetalningar till en viss mottagare kan du ha rätt att begära att din bank återbetalar en redan gjord betalning. Denna rätt har du om det exakta beloppet inte varit känt för dig och beloppet blev större än vad du rimligen kunnat förvänta dig. Begär du återbetalning måste du göra det inom åtta veckor från den dag då betalningen skedde.

Vad som inte är ett rimligt belopp ska bedömas objektivt. Har du haft möjlighet att förutse den ungefärliga storleken på beloppet kan det vara svårt att hävda att du inte rimligen kunde ha förväntat dig det belopp som blev draget från kontot. Om du begär återbetalning måste du vara beredd att visa varför du inte rimligen kunde ha förväntat dig det aktuella beloppet.

Banken utreder om ditt krav är befogat

När du begär en återbetalning ska banken utreda om ditt krav är befogat. Både din betalningsmottagares bank och betalningsmottagaren kontaktas. Betalningsmottagaren ges då möjlighet att visa dokument som styrker att betalningen är korrekt och godkänd. Om banken betalar tillbaka beloppet till dig påverkar det inte förhållandet mellan dig och betalningsmottagaren.

Beroende på skälet till återbetalningen kan betalningsmottagaren fortfarande ha kvar en fordran på dig.

Banken har tio vardagar på sig från din begäran om återbetalning att antingen betala tillbaka hela beloppet eller ange vilka skäl banken har för att vägra återbetalning.

Har en autogirobetalning skett utan att den är godkänd kan du också reklamera betalningen till din bank och begära återbetalning. En betalning är inte godkänd om det saknas ett medgivande till autogiro eller om medgivandet avslutats innan betalningen genomfördes. Du måste reklamera senast 13 månader efter att betalningen skedde.

Om du vill kan du lyssna på vår samarbetspartner Hallå konsuments podcast om autogiro här. Om inte mediaspelaren startar kan du också hitta det här och andra avsnitt via Itunes: Hallå konsuments poddar via Itunes.

Stående överföringar

Genom att skriva ett avtal med banken – ett överföringsuppdrag – kan du ha en stående överföring från ditt konto. Stående överföring brukar till exempel användas för att spara regelbundet i fonder, pensionssparande eller för regelbundna överföringar till en viss person eller företag. Som kontohavare kan du när som helst återkalla (säga upp) en stående överföring.

Om du har en kredit och har gett kreditgivaren i uppdrag att hämta betalningarna från ett konto hos kreditgivaren, bör kreditgivaren se till att uppdraget upphör snarast möjligt om du begär det. Detta framgår av ett allmänt råd från Finansinspektionen.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå