Dynamisk valutaväxling

När du använder ditt kontokort för uttag eller köp utomlands, eller handlar från utländska e-handlare, så får du ofta välja mellan att betala i svenska kronor - så kallad dynamisk valutaväxling - eller att betala i lokal valuta. Det kan löna sig att välja att betala i lokal valuta och här beskriver vi varför. 

När du använder ditt kontokort för att ta ut pengar eller köpa något utomlands (eller handlar från utländska e-handlare) så får du ofta två val: Betala i svenska kronor eller Betala i den lokala valutan 

Betala i svenska kronor

Om du väljer att betala i svenska kronor kallas det för dynamisk valutaväxling eller DCC-växling (DCC =Dynamic Currency Conversion). Rent praktiskt innebär det att den du handlar från, eller tar ut pengar från, erbjuder dig en växlingstjänst i samband med köpet eller uttaget. Priset du betalar är ett fast pris som visas före köpet eller uttaget.

Betala i lokal valuta

Om du tackar nej till den dynamiska valutaväxlingen, kommer du i stället att bli debiterad i den lokala valutan. Det vill säga att om du gör ett uttag i Spanien blir du debiterad i euro och handlar du från en engelsk e-handlare betalar du i pund.

Valutaväxling via kortutgivaren

Om du tackar nej till den dynamiska valutaväxlingen kommer ditt pris för köpet eller uttaget att sättas enligt en referensväxelkurs, som vanligtvis är VISAs eller Mastercards kurs plus ett så kallat valutaväxlingspåslag, som är en avgift som din kortutgivare tar ut. Den avgiften varierar och är för närvarande mellan 0 % och 2 % för svenska kort.

Ibland får du inte något val

Det förekommer att vissa uttagsautomater inte ger dig något val mellan DCC-växling eller att låta kortutgivaren växla. Om du får se alla kurser och avgifter före  transaktionen så strider inte det mot lagen. Men det är väldigt svårt för dig som konsument att förstå om det är en rimlig affär.

Du får reda på växelkursen dagen efter

Om du väljer att betala i lokal valuta kan du inte veta exakt vilken växelkurs som används vid köpet eller uttagstillfället, utan får vanligen reda på den först dagen efter köpet eller uttaget – eftersom det är den dag som växlingen når VISA eller Mastercard.

Den dagen kallas transaktionsdagen även om själva köpet/uttaget gjorts dagen före. Om du kontrollerar kursen på VISAs eller Mastercards webbplatser så får du därför bara reda på till vilken kurs du hade kunnat göra motsvarande köp eller uttag i går.

Valutaväxlingspåslaget står i ditt kortavtal

Vilken referensväxelkurs du ska betala efter, och vilket valutaväxlingspåslag ditt kort har, ska framgå i ditt kortavtal. Ju lägre avgift kortutgivaren tar ut desto mindre kostar din valutaväxling när du betalar eller tar ut pengar med kortet.

Vem tar kursrisken?

  • Konsumenten
    Vid valutaväxling via kortutgivaren tar konsumenten risken för eventuella valutakursförändringar.
  • Betaltjänsten eller den bank som äger automaten
    Vid dynamisk valutaväxling tar handlaren (eller handlarens betaltjänstleverantör) eller den bank som äger automaten risken för valutaförändringar som kan ske nästa dag. Handlaren och betaltjänstleverantören tar betalt för att ta den risken och det påslaget ingår i den växelkurs som de erbjuder vid en DCC-växling.

Vad lönar sig bäst för dig?

Frågan är vilket som lönar sig bäst för dig som konsument? Rent logiskt kan man konstatera att om det inte varit lönsamt för handlaren eller dess betaltjänstleverantör att ta risken så hade de inte erbjudit tjänsten. Med samma resonemang borde det i så fall vara lönsamt för konsumenter att själva ta risken och de som gör det kontinuerligt kommer över tid att spara pengar även om det vid något enstaka tillfälle kan bli billigare med en dynamisk växling.

Kursgarantier kan vara meningslösa

Ibland kan ett förslag om dynamisk växling följas av en text som "Best rate guarantee" eller liknande. Granskar man dessa garantier kan det visa sig att de bara gäller för kurser som offereras vid tillfället. Rent praktiskt finns det inga andra offererade kurser än den DCC-växling som erbjuds. Till exempel kommer den kurs du får om du tackar nej till DCC-växlingen inte att ingå eftersom den är okänd vid köp-/uttagstillfället. En sådan garanti blir med andra ord i stort sett helt meningslös.

Dynamisk valutaväxling kraftigt kritiserad

Dynamisk valutaväxling har blivit kraftigt kritiserad av europeiska konsumentorganisationer som menar att systemet är oförmånligt för konsumenter och att konsumenter omöjligen kan göra informerade val. Kritiken har lett till att Europeiska Kommissionen meddelat att de tänker granska systemet.

Tips vid uttag och köp utomlands

  • Om du kontinuerligt tackar nej till dynamisk valutaväxling (DCC-växling) kommer du med tiden att spara pengar. Speciellt om du använder ett kort med låga valutaväxlingspåslag och utan uttagsavgifter.
  • Tänk på att uttagsautomater i närheten av områden där många turister samlas, som till exempel flygplatser, kan ha ännu sämre kurs vid dynamisk valutaväxling än andra automater..
  • Kolla växelkurser på din smartphone. Du kan inte se exakt vilken kurs du kommer att få när du väljer att betala i lokal valuta men du kan kolla gårdagens kurs på VISAss och Mastercards webbplatser. Då ser du hur mycket de kurserna skiljer sig mot den fasta dynamisk valutaväxlings- (DCC-kursen) och sedan själv bedöma om det känns motiverat att betala ett högre fast pris.
Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå