Giro, kassa, överföring

Om du inte kan eller vill betala räkningar via internetbanken kan du använda giro eller göra betalningar direkt i kassan på banken. Om du ofta för över pengar mellan egna konton kan det vara praktiskt med ett stående betalningsuppdrag.

Girobetalning

En girotjänst via brev fungerar så att du skickar dina inbetalningskort och en betalningsorder till den girocentral (t.ex. privatgiro) som ditt konto är anslutet till och därifrån fördelas dina betalningsorder till respektive mottagare.

En girobetalning anses enligt praxis fullgjord när pengarna bokförts på mottagarens konto. Normalt tar en betalning tre bankdagar, men du måste räkna med att det kan ta någon dag extra i samband med månadsskiften och storhelger. Om det inte finns täckning på kontot skickar de flesta banker tillbaka hela betalningsuppdraget.

Betalning i kassa

I kassan på banken kan du betala via plus- eller bankgiro till en betalningsmottagare. Förutom att det ibland kan ta ganska lång tid och att du är hänvisad till bankens öppettider så är betalning i kassa ofta förenat med ganska höga avgifter.

Överföringar

Genom att skriva ett avtal med banken – ett överföringsuppdrag – kan du ha en stående överföring från ditt konto. Stående överföring brukar användas för det egna regelbundna sparandet i till exempel fonder eller pensionssparande eller för regelbundna överföringar till en viss mottagare. Som kontohavare kan du när som helst återkalla (säga upp) en stående överföring.

Om du har en kredit och har gett kreditgivaren i uppdrag att hämta betalningarna från ett konto hos kreditgivaren, bör kreditgivaren se till att uppdraget upphör snarast möjligt om du begär det. Detta framgår av ett allmänt råd från Finansinspektionen.

Enstaka överföringar till ett eget eller någon annans konto kan du göra i kassan på banken, men med en knapptelefon eller via Internet kan du själv göra överföringar såväl mellan egna konton som från det egna kontot till andras konton.