Checkar, postväxlar

Checkar och postväxlar är äldre betalningsmedel som numera används i begränsad omfattning.

Checken är en skriftlig betalningsanvisning där utställaren ger sin bank i uppdrag att betala ut ett visst belopp från sitt konto. Enligt checklagen ska checken lösas in inom tjugo dagar. Det är dock i regel möjligt för banken att även senare ta emot och lösa in en check.

Täckningskontroll

Checken är en skriftlig betalningsanvisning där utställaren ger sin bank i uppdrag att betala ut ett visst belopp från sitt konto. Enligt checklagen ska checken lösas in inom tjugo dagar. Det är dock i regel möjligt för banken att även senare ta emot och lösa in en check.

Postväxel

Om du inte vill betala en större penningsumma kontant eller genom en överföring till betalningsmottagaren kan du köpa en postväxel. Postväxeln köper du i bank där den skrivs ut på ett visst belopp till en namngiven mottagare. Postväxeln överlämnas till betalningsmottagaren som i sin tur löser in den i bank.

En postväxel är ett betalningsmedel och bör inte användas som ett alternativ till att sätta in pengar på ett sparkonto.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå